Časopis / Journal

102-2018

AUTORI / AUTHORS: Tamara Bjažić Klarin, Irfan Hošić, Sonja Jankov, Leonida Kovač, Mateja Kurir, Olga Majcen Linn, Jelena Mišeljić, Ana Šverko, Marko Tadić, Jelena Vesić

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR IN CHIEF: Ivana Mance (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BORD: Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Sanja Horvatinčić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Vladimir Kulić (FAU School of Architecture, Fort Lauderdale), Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Split), Beti Žerovc (Filozofska fakulteta, Ljubljana)

IZVRŠNA UREDNICA / EXECUTIVE EDITOR: Sanja Sekelj (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)

UREDNICA MREŽNIH IZDANJA / WEB EDITOR: Irena Šimić (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)

UREDNIČKI SAVJET / EDITORIAL COUNCIL: Nikola Dedić (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd), Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb), Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste, Wien), Suzana Milevska (Politecnico di Milano), Nicolas Sawicki (Lehigh University, Bethlehem), Luka Skansi (Filozofski fakultet, Rijeka). Łukasz Stanek (School of Environment, Education and Development, Manchester), Mechtild Widrich (School of the Art Institute of Chicago)

PRIJEVOD / TRANSLATION: Marina Schumann, Lida Lamza, Sarah Rengel

LEKTURA I KOREKTURA / LANGUAGE EDITING AND PROOFREADING: Dunja Aleraj Lončarić, Viktorija Škorućak

DIZAJN, PRIJELOM I PRIPREMA ZA TISAK / DESIGN, LAYOUT AND PREPRESS: Ivan Klisurić

AUTORI / AUTHORS: Tamara Bjažić Klarin, Irfan Hošić, Sonja Jankov, Leonida Kovač, Mateja Kurir, Olga Majcen Linn, Jelena Mišeljić, Ana Šverko, Marko Tadić, Jelena Vesić

NASLOVNICA / COVER: Marko Tadić, Free for content, 2018.

 

SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS

1–16
VIZUALNI ESEJ / VISUAL ESSAY
Marko Tadić
Free for content
Free for content

22–41
Sonja Jankov
Arhitektonske makete u suvremenim umjetničkim praksama post-socijalističke Europe
Architectural Scale Models within Contemporary Art Practices in Post-Socialist Europe
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

42–65
Olga Majcen Linn
Subverzivni aspekti hibridnih umjetničkih praksi
Subversiveness in Hybrid Art Practices
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

66–97
Ana Šverko
Život kuće /„Kuća za dvoje” Bogdana Budimirova kao poticaj za promišljanje nove arhitekture kao buduće graditeljske baštine
The Life of a House / New Architecture as Future Architectural Heritage: Bogdan Budimirov’s “House for Two”
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper 

98–119
Irfan Hošić
Savremena umjetnost i pitanje medija poslije 11/9
Contemporary Art and the Media after 9/11
– Prethodno priopćenje / Preliminary Paper

120–135
Jelena Mišeljić
Druga filmska avangarda u Jugoslaviji: jedan pregled
The Second Film Avant-Garde in Yugoslavia: An Overview
– Pregledni rad / Review Article

136–149
Jelena Vesić
Pedeset nijansi slobode
Parapolitika: kulturna sloboda i hladni rat, Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Fifty Shades of Freedom
Parapolitics: Cultural Freedom and the Cold War, Haus der Kulturen der Welt, Berlin

150–157
Mateja Kurir
Estetika i geneza arhitekture: o umjetnosti gradnje prema Györgyu Lukácsu
The Aesthetics and Genesis of Architecture: On the Art of Building According to György Lukács
György Lukács, Poglavlje o arhitekturi

158–169
Tamara Bjažić Klarin
Graditi državu blagostanja
Building a Welfare State
Dirk van den Heuvel, Jaap Bakema and the Open Society

170–175
Leonida Kovač
Pismo Josipu Vaništi

176
Autori
Authors


Cijena: 40 kn

 

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović