Časopis / Journal

11/12-1970SADRŽAJ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Božidar Gagro

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Žarko Domljan, Eugen Franković, Tonko Maroević, Igor Zidić

AUTORI / AUTHORS: Grgo Gamulin, Božidar Gagro, Ivanka Reberski, Tonko Maroević, Zdenko Rus, Snješka Knežević, Hans Sedlmayr, Umberto Eco, Zvonko Maković, Ivo Babić, Ješa Denegri, Duško Kečkemet, Guido Quien, Stojan Dimitrijević, Ivo Maroević

GRAFIČKA OPREMA / DESIGN: Mihajlo Arsovski

SADRŽAJ / CONTENTS

3–24
Grgo Gamulin
U ovom teoretskom trenutku        

25–32
Božidar Gagro
Zemlja naspram evropske umjetnosti između dva rata

33–79
Ivanka Reberski
Zemlja u riječi i vremenu

PORTRET

81–91
Tonko Maroević
Kipar Ante Jakić     

93–100
Zdenko Rus
Ratko Janjić

PREVEDENI ESEJ

103–107
Snješka Knežević
Hans Sedlmayr        

107–124
Hans Sedlmayr
Problemi interpretacije 

125–147
Umberto Eco
Tumačenje „Steve Canyona“

KRONIKA

150
Zvonko Maković
Ivan Kožarić. Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 17. 10. – 9. 11. 1969.

 151–153
Ivo Babić
Historijsko slikarstvo u Hrvatskoj. Povijesni muzej Hrvatske

154–156
Ješa Denegri
Dušan Otašević. Galerija Karlovačkog univerziteta, 1. – 15. 10. 1969.

 156–158
Ješa Denegri
Dušan Džamonja. Salon Muzeja savremene umjetnosti Beograd, 10. 10. – 2. 11. 1969.

159–161
Ješa Denegri
Lazar Vozarević. Muzej savremene umetnosti Beograd, 16. 12. 1969. – 10. 1. 1970.

162–163
Duško Kečkemet
Petar Jakelić. Matica hrvatska Split, 15. 9. – 15. 10. 1969.

163–166
Guido Quien
U povodu izložbe Nenada Gattina, Fotografije umjetničkih spomenika. Umjetnički paviljon Zagreb, 10. – 23. 11. 1969.

166–174
Stojan Dimitrijević
Treći kup jugoslavenske fotografije ili smotra čudnih kriterija slobodnoga klupskog kolekcioniranja. Osijek, 22. 11. – 2. 12. 1969.

KNJIGE I IDEJE

175–176
Ivo Maroević
Đurđica Cvitanović: Arhitekt Kuno Waidmann. Društvo historičara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1969.

177–178
Ivanka Reberski
Duško Kečkemet: Ivan Rendić, život i djelo. Supetar, 1969., Brački zbornik br. 8 / Društvo historičara umjetnosti Hrvatske


Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić