Časopis / Journal

18-1972

UMJETNOST NA TLU JUGOSLAVIJE OD PRETHISTORIJE DO DANAS

SADRŽAJ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Žarko Domljan

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Željka Čorak, Žarko Domljan, Eugen Franković, Tonko Maroević, Zdenko Rus, Mladenka Šolman

AUTORI / AUTHORS: Šime Batović, Nenad Cambi, Radovan Ivančević, Igor Zidić, Grgo Gamulin, Vanda Ekl, Duško Kečkemet, Vladimir Maleković, Ješa Denegri, Josip Vrančić, Fedor Kritovac, Zdenko Tonković, Zvonimir Mrkonjić, Zdenko Rus, Zvonko Maković, Mladenka Šolman, lvy Lentić-Kugli

GRAFIČKA OPREMA / DESIGN: Ante Kuduz

SADRŽAJ / CONTENTS

UMJETNOST NA TLU JUGOSLAVIJE OD PRETHISTORIJE DO DANAS

4–10
Šime Batović
Bilješke uz jugoslavensku izložbu u Parizu

11–17
Nenad Cambi
Antika na pariškoj izložbi    

18–25
Radovan Ivančević
Srednjovjekovna sekcija pariške izložbe   

26–43
Igor Zidić
Koncepcijske osnove jugoslavenske izložbe u Parizu i hrvatska umjetnost 19. i 20. stoljeća

GRADOVI I PROSTORI

45–56
Grgo Gamulin
Krug što se zatvara  

57–62
Vanda Ekl
Hotel Haludovo na Krku     

63–67
Duško Kečkemet
Ambijentalna arhitektura Ante Rožica     

SUSRETI I SITUACIJE

68–78
Vladimir Maleković
Suvremena češka i slovačka avangarda    

79–85
Ješa Denegri
Gutfreund i češki kubizam. Muzej savremene umjetnosti, Beograd, listopad–studeni 1971.

86–93
Josip Vrančić
Anatomija ‘921         

94–97
Fedor Kritovac
Pokrenut znak: plakati Borisa Bućana na ulicama

98–101
Zdenko Tonković
Kameni mozaici Otona Glihe            

KRONIKA

103–105
Zvonimir Maković
Juraj Dobrović. Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 19. 10. – 14. 11. 1971.

106–107
Zdenko Rus
Srećko Planinić. Salon ULUH, Zagreb, 16. – 30. 11. 1971.

107–109
Zdenko Rus
Lik Bogorodice u grafici Albrechta Dürera, njegovih kopista i suvremenika iz Valvasorove zbirke Nadbiskupije zagrebačke. Kabinet grafike, Zagreb, 17. 11. – 12. 12. 1971.

109–110
Zdenko Rus
Suvremena talijanska umjetnost. Moderna galerija Zagreb, 19. 11. – 5. 12. 1971.

111–113
Grgo Gamulin
Franjo Vujčec. Galerija „Vladimir Nazor“ Zagreb, 25. 11. – 6. 12. 1971.

113–115
Grgo Gamulin
Josip Pintarić. Galerija primitivne umjetnosti Zagreb, 8. 12. – 30. 12. 1971.

116–117
Zvonko Maković
Josip Stošić. Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 8. – 26. 12. 1971.

118–122
Mladenka Šolman
Frano Šimunović, Ksenija Kantoci. Galerija Forum Zagreb, 17. 12. 1971. – 17. 1. 1972.

122–124
Duško Kečkemet
Treći Splitski salon. Umjetnički salon, Split, 26. 10. – 20. 11. 1971.

124–125
Duško Kečkemet
Mile Skračić. Galerija umjetnina Split, 22. 11. – 10. 12. 1971.

126–128
Duško Kečkemet
Vasko Lipovac. Umjetnički salon Split, 27. 12. 1971. – 27. 1. 1972.

128–136
Ješa Denegri
Dada 1916.–1966. Muzej savremene umetnosti Beograd, studeni–prosinac 1971. 

KNJIGE I IDEJE

137–138
Zdenko Rus
Walter Benjamin, Uz kritiku sile. Biblioteka Razlog, Zagreb, 1971.

138–139
Zdenko Rus
Slovenski impresionisti.  Naprijed, Zagreb i Državna založba Slovenije, Ljubljana 1971.

140–141
Zdenko Rus
Herbert Read, Umjetnost i otuđenje. Mladost, Zagreb, 1971.

ZAPIS

142–148
lvy Lentić-Kugli
Umjetnost Slavonije u 18. stoljeću. U povodu izložbe u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku i Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu


Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović