Je li arhitektura na filmu organičena samo na popratnu scenografiju u kojoj se odvija radnja ili pak na tematski okvir dokumentaraca o pojedinim građevinama, gradovima i/ili arhitektima?

Kakav je odnos arhitektonskog i filmskog prostora, na koje načine arhitektura može preuzeti određene narativne elemente u filmu? Što kada ona postane „glavni sporedni lik“ u filmu, preuzimajući ulogu znaka koji upućuje na nešto drugo doli na nju samu – na jedno (prošlo) vrijeme, kulturu, pa čak i psihičko stanje glavnog lika? Koje je paralele moguće povući između razvoja kinematografije i moderne arhitekure? Kako je ideja moderniteta (zajedno s modernim gradom kao locusom izvođenja te ideje, primjerice) vizualizirana u filmskim ostvarenjima? Kako arhitektura u filmu poprima ideološko značenje i/ili definira kulturološku tipologiju? To su samo neka od pitanja na koja su pozvani sugovornici nastojali dati svoje odgovore, uz isječke iz nekolicine filmova.

U razgovoru su iskrsnule mnoge teme, potkrijepljene dodatno prikazivanjem isječaka filmova: od tehničkih elemenata stvaranja arhitekture i prostora na filmu, preko mogućnosti interdisciplinarnih “čitanja” arhitekture kroz film, do odnosa i prikaza prostora grada na filmu. Teoretičar filma Hrvoje Turković govorio je o građenju filmskog prostora i scenografskim, ali i nescenografskim postupcima (dakle, ne samo kroz arhitektonske elemente, već i putem zvuka, specifičnog kadriranja, montažnih postupaka i sl.). O filmu kao mediju koji može proširiti granice razumijevanja same arhitkture uopće i shvaćanja prostora govorio je arhitekt Alan Kostrenčić, koji se također posvetio i konceptu prostor-vrijeme, utemeljenom na teorijskim tekstovima francuskog filozofa Gillesa Deleuzea, te kritičkom potencijalu ova dva medija (kako mogu potaknuti preispitivanje našeg odnosa prema stvarnosti). Kultuna antropologinja Sonja Leboš usmjerila se prema odnosu filma i grada, tj. prikazivanju grada na filmu te ulozi grada kao čimbeniku (pokretaču) radnje (primjerice, promjene u identitetu i strukturi grada manifestiraju se u samoj naratološkoj strukturi filma). Također je usmjerila pozornost na važnost interdisciplinarnog povezivanja dvaju medija u korist proizvodnje novih znanja, novih zaključaka na području antropoloških studija i studija urbaniteta.