Promocija novoga broja časopisa Života umjetnosti posvećenoga temi Rub/nost umjetničkih praksi koja implicira danas već prisutnu tvrdnju da je umjetnost nepodložna definiciji, odnosno da je klasifikacija određenog čina ili činjenice kao umjetničke moguća jedino uz pomoć institucionalnog okvira.
I časopis Život umjetnosti jedna je od čestica toga
autoritarnog okvira koji, paradoksalno, egzistira unutar evidentne globalne
krize institucija koja ne mimoilazi ni instituciju znanja. Razgovor je bio namjerno uvodno koncipiran na
način da autorice tekstova (Petra Belc, Silva Kalčić) izlože svoje tekstualne i/ili
umjetničke priloge za navedeni tematski broj časopisa Života umjetnosti, a dodatno
su gosti (npr. Vlasta Žanić, Boris Bakal, Una Bauer, Marijan Crtalić, Siniša
Labrović) komentirali vlastita shvaćanja navedene prakse, i to na tragu
slobodarskih inicijativa.Iako je navedeni broj časopisa Život umjetnosti posvećen temi Rub/nosti umjetničkih praksi,
zamjetno je da je veći dio priloga usredotočen na umjetnost performansa, čija
je rubnost žanrovski upisana u njegovo određenje; naime, umjetnost performansa
oblikovana je na presjecištu drugih umjetnosti – npr. plesa, glazbe,
slikarstva, arhitekture i kiparstva. Navedenu rubnost i grafički smo označile
naslovnicom koja je zabilježila akciju šestero akademskih radnika/ica, izvedenu
11. ožujka 2013. godine. “Prosvjedujući protiv načina izrade i donošenja,
te sadržaja novog Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, šestoro
je akademskih radnika u ponedjeljak, 11. ožujka 2013, na dan kada Pravilnik
stupa na snagu, u Zagrebu, pred zgradom MZOS na Sveticama (gdje svoje urede ima
i Nacionalno vijeće za znanost, koje je Pravilnik izradilo i donijelo), spalilo
svoje znanstvene radove koji su odredbama novog pravilnika obezvrijeđeni, jer
su objavljeni u časopisima i zbornicima koje je Pravilnik proglasio nebitnima,
tj. nije ih uvrstio u popis prihvatljivih časopisa i izdavača” (Akcija šestero akademskih radnika, 2013.).
Naime, zamjetno je bilo da se razgovor odvijao u navedenom smjeru nužnoga
povezivanja umjetnosti i aktivizma.