Život umjetnosti, 37-38, 1984, naslovnica / cover
Časopis / Journal

37/38–1984

EKSPRESIONIZAM

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Željka Čorak

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Marcel Bačić, Željka Čorak, Žarko Domljan, Eugen Franković, Zvonko Maković, Tonko Maroević, Mladenka Šolman

AUTORI / AUTHORS: Marcel Bačić, Filiberto Menna, Donald E. Gordon, Franco Borsi, Giuseppe Bartolucci, Ješa Denegri, Klaus Honnef, Ernst Busche, Zlatko Posavac, Marijan Špoljar, Tonko Maroević, Josip Matasović, Marinko Tomasović, Ive Šimat Banov, Miroslav Gašparović, Marina Donadini, Zvonimir Mrkonjić, Tonko Maroević, Damir Grubić, Milan Bešlić

LIKOVNI I TEHNIČKI UREDNIK / ART AND TECHNICAL EDITOR: Marcel Bačić

SADRŽAJ / CONTENTS

5–8
Marcel Bačić
Na rubu ekspresionizma     

9–13
Filiberto Menna
Pokret „Die Brücke“ i rađanje ekspresionizma u Njemačkoj     

14–24
Donald E. Gordon
Ekspresionizam: umjetnost antiteze         

25–33
Franco Borsi
Ekspresionizam i arhitektura         

34–36
Giuseppe Bartolucci
Ekspresionizam i drama      

37–40
Ješa Denegri
Berlin kao središte kulture ekspresionizma         

41–53
Klaus Honnef
„Ludorije“ na rubu ponora: pozicije i stavovi novoga njemačkog slikarstva   

54–63
Ernst Busche
Van Gogh na zidu    

64–78
Zlatko Posavac
Ekspresionizam kao problem

79–85
Marijan Špoljar
Tomislav Kolombar  

86
Tonko Maroević
U povodu novog objavljivanja Matasovićeve studije

87–105
Josip Matasović
Pučki ekspresijonizam         

KNJIGE

106–107
Marinko Tomasović
Milan Prelog, Romanika. „Jugoslavija“, Beograd, „Spektar“, Zagreb, „Prva književna komuna“, Mostar, 1984.

108–109
Ive Šimat Banov
Juraj Dalmatinac, Cvito Fisković, Nenad Gattin. Sveučilišna naklada „Liber“, Zagreb, 1982.

109–110
Miroslav Gašparović
Lelja Dobronić, Graditelji i izgradnja Zagreba u doba historijskih stilova. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1982.

110–111
Marina Donadini
Tomislav Marasović. Zaštita graditeljskog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru, OOUR Split, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Postdiplomski studij graditeljskog nasljeđa, Split, Zagreb – Split, 1983.

112–113
Marina Donadini
Bela Csikos Sessia, Vinko Zlamalik. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Zagreb, 1984.

113
Zvonimir Mrkonjić
Testen, Ive Šimat Banov. „Kršćanska sadašnjost“, Zagreb, Samostan Sv. Eufemije, Kampor, Nacionalna i sveučilišna biblioteka Zagreb, 1982.

114–115
Marina Donadini
Zdenko Kolacio, Tonko Maroević. Globus, Zagreb, 1984.

115–117
Tonko Maroević
Miroslav Šutej, Zvonko Maković. Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1981.

117
Damir Grubić
Hrvoje Šercar, Igor Zidić. Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1984.

118–119
Damir Grubić
Boris Bućan, Tonko Maroević. Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb, 1984.

119–120
Milan Bešlić
Matko Trebotić, Igor Zidić. Gutenbergische Verlaganstalt Schaan, 1983.


Rasprodano / Sold out.

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 99-2016, naslovnica / cover
Časopis / Journal

99-2016

DIGITALNA POVIJEST UMJETNOSTI / DIGITAL ART HISTORY

Digitalna povijest umjetnosti u velikoj mjeri ovisi o spremnosti povjesničara umjetnosti da – polazeći od analitičkih mogućnosti suvremenih medijskih tehnologija – postavljaju nova i drukčija istraživačka pitanja, razvijaju nove interpretativne strategije i proizvode nove, interdisciplinarne narative.

ZU_98-2016_naslovnica_cover
Časopis / Journal

98-2016

METAFORA PRTLJAGE / METAPHOR OF BAGGAGE

Zanima nas što o sebi i „svojoj“ povijesti možemo doznati gledajući ono što je snimio netko drugi. Želimo proširiti granice medija postavljene u svrhu arhiviranja prizora, snalaženja i identifikacije (pa i interpretacije).