Časopis / Journal

58-1996SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Darja Radović Mahečić

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Jasna Galjer, Milan Pelc, Sanja Štok, Feđa Vukić

AUTORI / AUTHORS: Tonko Maroević, Vlado Martek, Snješka Knežević, Branka Hlevnjak, Željka Čorak, Želimir Koščević, Jasna Galjer, Žarka Vujić, Zlatko Jurić, Ivica Župan, Miroslav Gašparović, Ljiljana Vujanić, Feđa Vukić, Radovan Ivančević, Snješka Knežević, Feđa Vukić, Marija Šercer, Ferenc Matits

LIKOVNI I TEHNIČKI UREDNIK / LAYOUT: Inja Kavurić

SADRŽAJ / CONTENTS

8–15
Tonko Maroević
Umjetnost danas
The Art of Today

16–19
Vlado Martek
Tekst ni za što
Text for nothing

20–29
Snješka Knežević
Za revalorizaciju jednog spomenika kulture racionalizma
For Revalorization of an Architectural Monument of Rationalism

30–43
Branka Hlevnjak
Fotografija devedesetih iz perspektive hrvatske stvarnosti
Photography of the nineties in the perspective of the Croatian reality

44–51
Željka Čorak
Kačićev trg u Makarskoj arhitektice Olge Pavlinović prilog poznavanju hrvatskih trgova
The Kačić Square in Makarska designed by the architect Olga Pavlinović – a contribution to the knowledge of Croatian cities

52–57
Želimir Koščević
Kartografi
Cartographers

58–61
Jasna Galjer
Boris Malešević: dizajn za stvarni svijet
Boris Malešević: design for the world

62–69
Žarka Vujić
Introspekcija sabirača
Intraspection of collectors

70–77
Zlatko Jurić
Arhitekt Otto Golscheider zagrebački radovi za Hoenigsberg & Deutsch
Architect Otto Goldscheider – his Zagreb works in the Hoenigsberg & Deutsch Enterprise

78–81
Ivica Župan
Može i bez Pilata!
We can Without Pilatus!

82–87
Miroslav Gašparović
Prilog istraživanju minhenskog crtačkog opusa Miroslava Kraljevića
Contribution to the research of Miroslav Kraljević’s Munich sketching opus

88–99
Ljlijana Vujanić
Arhitektura ranih kinematografa u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na kino Urania u Osijeku
The Architecture of Eariy Cinemas in Croafja, with a Special Reference to „Urania“ Cinema in Osijek

100–103
Feđa Vukić
Oblikovanje moderniteta
Designing Modernity

104–107
Radovan Ivančević
Anđelko Badurina: Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj
Anđelko Badurina: llluminated Manuscripts in Croatia

108–113
Snješka Knežević
Putanje niti
The Retrospective Exhibition of the works by Jagoda Buić

114–117
Feđa Vukić
Tri izložbe jedan povod
Three expositions – one occasion

118–123
Marija Šercer
Prikaz mađarskog časopisa Pavilon
Review of the „Pavilon“ magazine 

124–129
Ferenc Matis
Hrvatske slike 19. stoljeća u Muzeju likovnih umjetnosti u Budimpešti
19th century Croatian paintings in the Fine Arts Museum in Budapest


Upute suradnicima


Cijena: 15 kn

 

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović