Život umjetnosti, 59, 1997, naslovnica / cover
Časopis / Journal

59-1997

PREOBLIKOVANJE / REDESIGN

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Darja Radović Mahečić

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Jasna Galjer, Milan Pelc, Sanja Štok, Feđa Vukić

AUTORI / AUTHORS: Darja Radović Mahečić, Sanja Štok, Wanda Kononotvitz, Ivo Maroević, Maija Kairamo, Olga Maruševski, Fedor Kritovac, Milan Pelc, Sanja Cvetnić, Zlatko Jurić, Filomena Horvatić, Sanja Cvetnić, Ivica Župan, Damir Demonja

OBLIKOVANJE / DESIGN: Inja Kavurić

SADRŽAJ / CONTENTS

10–27
Darja Radović Mahečić, Sanja Štok
Presedan zagrebačkog urbanizma
The Precedent of the Zagreb Urbanism

28–37
Wanda Konowitz
Čežnja za integriranom zajednicom (Primjeri urbanog susjedstva u Wroclawu i Lodzu)
Longing for an integrated community (Examples of urban neighbourhood in Wroclaw (Breslau) and Lodz)

38–43
Ivo Maroević
Preoblikovanje moderne arhitekture u Zagrebu
Redesign of the Modern Architecture in Zagreb

44–51
Maija Kairamo
Obnova helsinškog Olimpijskog stadiona 1991.–1994. The Rebuilding of the Olympic stadion of Helsinki 1991–94

52–61
Olga Maruševski
Tradicija i suvremenost. U povodu obnove vijećnice u palači Hrvatskog sabora 1995.–1996. godine
Tradition and Contemporary Times. On the occasion of the reconstruclion of the Great Council Hall in the Croatian Parliament Mansion, 1995–1996

62–75
Fedor Kritovac
Urbanistički i dizajnerski aspekti uređivanja Preradovićeva trga
Re-construction of the Preradović Square – Urban and Design Aspects

76–85
Milan Pelc
Vatikanski obelisk / Preoblikovanje, promjena značenja, obavještavanje javnosti
The Vatican Obelisk / Transfiguration Change of Meaning, Public Information

86–91
Sanja Cvetnić
Likovni prikaz Venecije i njenog krilatog lava u 18 stoljeću ili popravak prošlost
Visual Surveys of Venice and its Winged Lion in 18th Century of the Reformation of the Past

92–107
ZIatko Jurić
Crkva Sv. Blaža u Zagrebu 1908.1914.
Curch of St. Blaž in Zagreb, 1908–1914

108–115
Filomena Horvatić
Vrtovi i perivoji grada Zagreba u prvoj polovici 19. stoljeća
Gardens and Parks of the City of Zagreb in the First Half of 19 Century

U POVODU / ON THE OCCASION

118–121
Sanja Cvetnić
Glorioso e dolce Pisanello
Glorioso e dolce Pisanello

122–127
Ivica Župan
Edita i četiri friza
Edita Schubert and Four Friezes

128–131
Damir Demonja
Siniša Majkus majstor prostornog tkanja
Siniša Majkus – The Space Weaver


Upute suradnicima


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
ZU_102-2018_naslovnica_cover
Časopis / Journal

102-2018

AUTORI / AUTHORS: Tamara Bjažić Klarin, Irfan Hošić, Sonja Jankov, Leonida Kovač, Mateja Kurir, Olga Majcen Linn, Jelena Mišeljić, Ana Šverko, Marko Tadić, Jelena Vesić

ZU_101-2017_naslovnica_cover
Časopis / Journal

101-2017

TRANS|MIGRANTNOST: psihogeografije prijelaza / TRANS|MIGRANCY: The Psychogeographies of the Threshold

U slijedu događaja u kojem su Grčka i Turska već postale „zemlje odlagališta” Europske zajednice, a Tvrđava Europa prelijeva se na susjedne kontinente, fotografska bilježenja Matije Kralja podsjećaju nas da smo odgovorni tražiti i zamišljati, upravo kroz trenutačne i dugotrajne, beskrajne (geo)traume, mogućnosti novih (ko)egzistencija i društava otvorenih granica koja prihvaćaju drugost, kolektivnost i solidarnost, upravo sada i ovdje.