ZU_63-2003_cover
Časopis / Journal

63-2000SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Branka Stipančić, Petar Prelog, Igor Zabel

SAVJET ČASOPISA / JOURNAL COUNCIL: Željka Čorak, Tonko Maroević

AUTORI: Branka Stipančić, Sandra Križić Roban, Nada Beroš, Ana Dević, Ružica Šimunović, Petar Prelog, Igor Španjol, Branka Stipančić, Herwig Höller, Ann Gallagher, Sonja Briski Uzelac, Iva Radmila Janković, Milan Pelc, Leonida Kovač, Lev Manovich, Piotr Piotrovski

OBLIKOVANJE / DESIGN: Igor Kuduz – Mario Aničić, pinhead, Zagreb

SADRŽAJ / CONTENTS

4–13
Branka Stipančić
Dalibor Martinis

14–21
Sandra Križić Roban
Poticanje pitanja / razgovor sa Shirin Neshat
Raising Questions / Interview with Shirin Neshat

22–31
Nada Beroš
Melankolija weekend arta u pretpolitičnom vremenu
Melancholy of Weekend Art in Pre-political Times

32–45
Ana Dević
Blind date
Blind date

46–55
Ružica Šimunović
Od hardwarea do softwarea
From Hardware to Software

56–67
Petar Prelog
Figurativno u slikarstvu kraja stoljeća
The Figurative in the Painting at the End of the Century

68–77
Igor Španjol
Apolonija u kontekstu prostora
Apolonija in the Context of Space

78–81
Branka Stipančić
Igor Zabel
Igor Zabel

82–85
Herwig Höller
Manifesta 3 u Ljubljani
Manifesta 3 in Ljubljana

86–91
Ann Gallagher
Pismo iz Londona
Letter from London

RECENZIJE

94–96
Sonja Briski Uzelac
Interaktivni prolaz kroz svjetove umjetnosti

96–97
Iva R. Janković
Precizni analitičar i borac za nove vrijednosti

98–100
Milan Pelc
U znaku višeg zakona

101–102
Leonida Kovač
Feministička likovna kritika i teorija likovnih umjetnosti

102–103
Sandra Križić Roban
Oslobađa li brzina uistinu?

PRIJEVODI

106–112
Lev Manovich
Avangarda kao Software

113–119
Piotr Piotrowski
Siva zona Europe


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
ZU_106-2020_Naslovnica_Cover
Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović

ZU_105-2019_Naslovnica_Cover
Časopis / Journal

105-2019

AUTORI / AUTHORS: Laura Sánchez Carrasco, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Ana Esteban-Maluenda, Lucija Ečim, Jasenka Ferber Bogdan, Fokus Grupa, Paul Girard, Daniele Guido, Ljiljana Kolešnik, Christophe Leclercq, Maria Giovanna Mancini, Luis San Pablo Moreno, Júlia Perczel, Dalibor Prančević, Ellen Prokop, Tihana Puc, Luigi Sauro, Luka Skansi