Časopis / Journal

64-2001



SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Branka Stipančić, Petar Prelog

SAVJET ČASOPISA / JOURNAL COUNCIL: Željka Čorak, Tonko Maroević

AUTORI / AUTHORS: Branka Slijepčević, Nada Beroš, Sandra Križić Roban, Ivana Keser, Iva Radmila Janković, Sonja Briski Uzelac, Ana Dević, Igor Španjol, Nebojša Jovanović, Miško Šuvaković, Peter Carrier, Snješka Knežević, Ljiljana Kolešnik, Petar Prelog, Jasna Galjer, Krešimir Rogina, Marina Gržinić

OBLIKOVANJE / DESIGN: Igor Kuduz – Mario Aničić, pinhead_ured, Zagreb

SADRŽAJ / CONTENTS

4–17
Branka Slijepčević
Boris Cvjetanović
Boris Cvjetanović

18–29
Nada Beroš
Hans Haacke – borac protiv podmićivanja povijesti
Hans Haacke – a fighter against bribing history

30–39
Sandra Križić Roban
Umjetnost nije lijepa
Art is not beautiful

40–51
Ivana Keser
Marjetica Potrč – voda, komunikacija, prebivalište
Marjetica Potrč – water, communication, shelter

52–65
Iva R. Janković
Ja je netko drugi
I is someone else

66–75
Sonja Briski Uzelac
Umjetnik kao posttotalitarni subjekt
Artist as a post-totalitarian subject

76–83
Ana Dević
„Nazovi x radi umjetnosti“
“Call x for art

84–95
Igor Španjol
Što nije u glavi, jest u mobitelu
What’s not in your head, it’s in your mobile phone

96–105
Nebojša Jovanović
Šejla Kamerić, ili ispunjavanje neispunjivog
Šejla Kamerić or attaining the unattainable

106–117
Miško Šuvaković
Umjetnosti i realističke sablasti kulture
Arts and realistic phantoms of culture

118–131
Peter Carrier
Fiksiranje sjećanja. „Spomenik ubijenim europskim Židovima“ u Berlinu
Memorial fixation. The “Monument for the murdered Jews of Europe” in Berlin

RECENZIJE

132–133
Snješka Knežević
Pitanja manirizma

134–136
Ljiljana Kolešnik
Likovna kritika u Hrvatskoj 1868.–1951.

137–138
Petar Prelog
Doprinos tumačenju europskog modernizma

138–140
Jasna Galjer
Kratka povijest s dugom tradicijom

140–142
Krešimir Rogina
Slavko Löwy – arhitektonski univerzalizam prilagođen lokalnim uvjetima

142–144
Jasna Galjer
Umjetnost kao konstruktivna utopija

PRIJEVOD

146–151
Marina Gržinić
Posablašćivanje Europe


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović