SONY DSC
Časopis / Journal

65/66-2002


Novi broj predstavlja kritičke tekstove o umjetnicima Ivanu Kožariću, Vlasti Delimar, Andreji Kulunčić, Slavenu Tolju, Sanji Iveković, Olegu Kuliku, Alexu Flemmingu, Andrei Zittel te Swetlani Heger i Plamenu Dejanovu.

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Branka Stipančić, Petar Prelog

SAVJET ČASOPISA / JOURNAL COUNCIL: Željka Čorak, Tonko Maroević

AUTORI / AUTHORS: Sandra Križić Roban, Antun Maračić, Branko Franceschi, Vlado Martek, Silva Kalčić, Nada Beroš, Nebojša Jovanović, Henrique Luz, Georg Schöllhammer, Pierre Stiwer, Snješka Knežević, Tonko Maroević, Darja Radović Mahečić, Ivica Župan, Eva Meyer

OBLIKOVANJE / DESIGN: Igor Kuduz – Mario Aničić, pinhead_ured, Zagreb

SADRŽAJ / CONTENTS

4–7
Sandra Križić Roban
Oživljeni laboratorij
A laboratory brought to life

8–21
Antun Maračić
Ivan Kožarić zaslužuje svoju sreću
Ivan Kožarić deserves his happiness

22–35
Branko Franceschi
http://www.andreja.org
http://www.andreja.org

36–43
Vlado Martek
Performans kao hrabrost i etička fikcija
Performance as courage and ethical fiction

44–57
Silva Kalčić
Umjetnost na granici postojanja
Art on the edge of being

58–67
Nada Beroš
Carevo novo ruho
The Emperor’s New Clothes

68–77
Nebojša Jovanović
Oleg Kulik
Oleg Kulik      

78–87
Henrique Luz
Alex Flemming
Alex Flemming          

88–101
Nada Beroš
Andrea Zittel. Pravila me čine kreativnijom
Andrea Zittel. Rules Make Me More Creative       

102–107
Georg Schöllhammer
Rosa Luksemburška. Kip autorice Sanje Iveković kao odgovor na luksemburški ratni memorijal Gëlle Fra i debata koju je izazvalo njeno otkrivanje
Rosa of Luxembourg. Sanja Iveković’s counter-monument to the Luxembourg war memorial Gëlle Fra, and the debate it has caused

108–113
Pierre Stiwer
Jedna ženska priča. Povodom kipa Sanje Iveković koji je potresao Luksemburg
Une histoire de femme. Au sujet de la statue de Sanja Iveković qui ébranla le Luxembourg

RECENZIJE

116–117
Snješka Knežević
Baština – izvori i sudbina

117–118
Tonko Maroević
Subjekt kroz objekt

119
Darja Radović Mahečić
Arhitektura tranzicije

120–121
Ivica Župan
Morfologija „estetike ružnoga“

PRIJEVODI

122–124
Eva Meyer
Na javnome trgu

124–127
Eva Meyer
Pitanje nabora


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
ZU_106-2020_Naslovnica_Cover
Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović

ZU_105-2019_Naslovnica_Cover
Časopis / Journal

105-2019

AUTORI / AUTHORS: Laura Sánchez Carrasco, Andreja Der-Hazarijan Vukić, Ana Esteban-Maluenda, Lucija Ečim, Jasenka Ferber Bogdan, Fokus Grupa, Paul Girard, Daniele Guido, Ljiljana Kolešnik, Christophe Leclercq, Maria Giovanna Mancini, Luis San Pablo Moreno, Júlia Perczel, Dalibor Prančević, Ellen Prokop, Tihana Puc, Luigi Sauro, Luka Skansi