ZU_74-75-2005_cover
Časopis / Journal

74/75-2005

FOTOGRAFIJA TAMO, TADA. OVDJE, SADA / PHOTOGRAPHY THERE, THEN. HERE, NOW

Ovaj broj je u cijelosti posvećen fotografiji ‒ mediju osobite komunikacijske razine koji „kaptira“ i gledatelje i svoje interpretatore. Uz priloge o pojedinim umjetnicima ‒ fotografima, problemske interpretacije određenih pojava i razdoblja, recenzije izdanja o fotografiji i prijevod teoretskog teksta, u broju su sažeti osnovni podaci o arhivima i zbirkama fotografije u Hrvatskoj.

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Petar Prelog, Ivana Mance, Maroje Mrduljaš, Branko Franceschi

AUTORI / AUTHORS: Sandra Križić Roban, Silva Kalčić, Iva Radmila Janković, Antun Maračić, Marina Viculin, Reinhard Braun, Ana Kršinić-Lozica, Helena Srakočić-Kovač, Želimir Koščević, Marija Tonković, Antun Travirka, Toma Bačić, Ivana Mance, Vesna Čučić, Nataša Ivančević, Karmen Travirka Marčina, Monika Faber , Josipa Lulić, Maroje Mrduljaš, Leo Vidmar

VISUALNI KONCEPT / VISUAL CONCEPT: Igor Kuduz

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: Mario Aničić, Jele Dominis


Život umjetnosti 74/75 je u cijelosti posvećen fotografiji – mediju osobite komunikacijske razine koji „kaptira“ i gledatelje i svoje interpretatore. Uz priloge o pojedinim umjetnicima – fotografima, problemske interpretacije određenih pojava i razdoblja, recenzije izdanja o fotografiji i prijevod teoretskog teksta, u broju su sažeti osnovni podaci o arhivima i zbirkama fotografije u Hrvatskoj.

SADRŽAJ / CONTENTS

4
Sandra Križić Roban
Tamo, tada… ovdje, sada
There, then… here, now

6–23
Silva Kalčić
Pitka protežnost
Potable extensity

24–43
Iva R. Janković
Odgovornost za sliku svijeta – razgovor s Kristinom Leko
Responsibility for our worldview – interview with Kristina Leko

44–55
Antun Maračić
Mara Bratoš i Marko Ercegović, dvoje mladih dubrovačkih fotografa
Mara Bratoš i Marko Ercegović, two young photographers from Dubrovnik

56–71
Marina Viculin
Potjera
The pursuit

72–79
Reinhard Braun
Treba li nam novi dispozitiv?
Should we write a new dispositive?

 80–87
Ana Kršinić-Lozica
Fotografije prvog  „klika“
The photographs made by the first “click”

 88–95
Helena Srakočić-Kovač
Fotografske galerije – razgovor s Michaelom Hoppenom
Photographer’s  galleries – interview with Michael Hoppen

96–109
Želimir Koščević
Franjo Pommer / Ivan Kukuljević Sakcinski, 1856.
Franjo Pommer / Ivan Kukuljević Sakcinski, 1856

 110–123
Marija Tonković
Pretpovijest reportažne fotografije u Hrvatskoj
The prehistory of feature photography in Croatia

124–133
Antun Travirka
Međunarodni Trijenale fotografije Čovjek i more u Zadru
International photography Triennal Man and the sea, Zadar 

RECENZIJE

135–137
Toma Bačić
Pet monografija Hrvatskog fotosaveza

138–139
Silva Kalčić
Od enigme sjećanja k fotografijskoj svijesti

140–141
Ivana Mance
Fotografska slika

142–143
Sandra Križić Roban
Istodobno prisutno i odsutno

ZBIRKE FOTOGRAFIJA I FOTOGRAFSKI ARHIVI U HRVATSKOJ

145–147
Vesna Čučić
Fotografije iz zbirke Državnog arhiva u Dubrovniku

148–152
Nataša Ivančević
Zbirke fotografija u riječkim muzejima

152–155
Karmen Travirka Marčina
Fotografske zbirke i prezentacija fotografije u Zadru

156–160
Josipa Lulić, Maroje Mrduljaš, Leo Vidmar
Zbirke fotografija u Zagrebu

PRIJEVOD

161–167
Monika Faber
O nestanku stvari iz fotografije 1991.


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
ZU_101-2017_naslovnica_cover
Časopis / Journal

101-2017

TRANS|MIGRANTNOST: psihogeografije prijelaza / TRANS|MIGRANCY: The Psychogeographies of the Threshold

U slijedu događaja u kojem su Grčka i Turska već postale „zemlje odlagališta” Europske zajednice, a Tvrđava Europa prelijeva se na susjedne kontinente, fotografska bilježenja Matije Kralja podsjećaju nas da smo odgovorni tražiti i zamišljati, upravo kroz trenutačne i dugotrajne, beskrajne (geo)traume, mogućnosti novih (ko)egzistencija i društava otvorenih granica koja prihvaćaju drugost, kolektivnost i solidarnost, upravo sada i ovdje.

ZU_100-2017_naslovnica_cover
Časopis / Journal

100-2017

LJUBAV / LOVE

Prema Hanni Arendt, riječi nisu samo medij u kojem mislimo nego i medij koji živimo. Riječ ljubav često se izgovara, no recentno doba kao da više ne shvaća složenost njezina značenja. Je li točna tvrdnja Zygmunta Baumana da smo počeli zaboravljati kako voljeti i što teorija može ponuditi u svrhu obrane uzoraka (ljubavnog) ponašanja čija je stabilnost ugrožena?