Na primjeru zapuštenog gradskog parka Garagnin-Fanfogna u Trogiru pokušat ćemo pronaći odgovor na pitanje kako obnoviti povijesni park u suvremenom kontekstu.

Obnova povijesnog parka proizvodi novi element krajobrazne infrastrukture. Kakav je put od idealne vizije do realizacije javnog prostora na kojemu se preklapaju višestruke funkcije: gradskog parka, urbanog vrta, botaničkog vrta, prostora za koncerte, gradske kavane, učionice na otvorenom?
Razgovor će s povijesno definirane urbane matrice i njezine zelene geometrije prijeći na temu krajobraza kao jednog od osnovnih elemenata teritorijalno-urbanističke revitalizacije većih prostornih sustava, definiranih svojom specifičnom topografijom i geomorfologijom. Novi strateško-krajobrazni projekt u Jelsi na otoku Hvaru, koji se temelji na integraciji morfološko-povijesne osi luka – polje, poslužit će kao primjer primjene nekih od najsuvremenijih paradigmi održivog planiranja i projektiranja urbanog krajobraza.
Osim zaštićenih parkovnih zona, temeljni sustav gradskog zelenila čine točkasto raspoređeni “anonimni” i pojedinačno neatraktivni kvartovski parkovi i zelene zone u mjerilu susjedstva. Tema održavanja i upravljanja povijesnim parkovima otvara pitanje brige i zaštite, korištenja i integracije zelenih javnih prostora u urbanom tkivu, i njihove višestruke dobrobiti za život grada.

Organizatori:
Institut za povijest umjetnosti (Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja)
Galerija Bez Naziva (UMAS, Zagrebačka 3, Đardin, Split)

 

Ortofoto grada Trogira s pogledom na park Garagnin-Fanfogna