Časopis / Journal

81-2007


Društvenopolitički pejsaž koji nas zanima određen je novom, suvremenom stvarnošću lišenom progresivnih, birokratskih i reakcionarnih poticaja. Ovom prilikom predstavljamo projekte koji se ne priklanjaju instrumentaliziranim kulturnim politikama (određenima od tekuće vlasti / politike).

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Petar Prelog, Ivana Mance, Maroje Mrduljaš, Branko Franceschi

AUTORI / AUTHORS: Sandra Križić Roban, Ivana Bago, Ana-Marija Koljanin, Olga Majcen Linn, Ksenija Orelj, Marta Kiš, Jasna Jakšić, Ana Kršinić Lozica, Iva Prosoli, Ivana Mance, Radmila Iva Janković, Leila Topić, Silva Kalčić, Antonia Majača, Daniela Zyman, Martin Fritz, Nataša Ivančević, Davorka Perić, Branko Franceschi, Giuliana Carbi, Emma Rose, Anne Isopp, Žarko Paić, Sonja Briski Uzelac

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: Mario Aničić, Jele Dominis

NASLOVNICA / COVER: Maja Marković, Veliki plan, postav u Galeriji PM, foto: Marko Ercegović


(…) Teme poput nacije i nacionalizama, reprezentacijskih i refleksivnih izložbenih formata, složene multimedijske instalacije u srazu s običnim osluškivanjem i/ili promatranjem, zatim pitanja koja se odnose na rod, na odnos prema domu, kao i urbani i ruralni razvojni i istraživački projekti sudjeluju u umrežavanju i refleksiji umjetničkih događanja o kojima se govori. Društvenopolitički pejsaž koji nas zanima određen je novom, suvremenom stvarnošću lišenom progresivnih, birokratskih i reakcionarnih poticaja. Ovom prilikom predstavljamo projekte koji se ne priklanjaju instrumentaliziranim kulturnim politikama (određenima od tekuće vlasti/politike). (…) pratimo aktere svojih interesa, u nadi da ih nećemo dovesti do iscrpljenja.

Sandra Križić Roban (iz uvodnika)

SADRŽAJ / CONTENTS

4–5
Sandra Križić Roban
Regionalno dérive
A regional dérive

6–17
Antonia Majača
Ako sam pravedan i dobar, pokaži mi svoju sreću, nasmiješi se!
If i am right and good, show me your happiness, smile!  

18–29
Daniela Zyman
Radikalne periferije
Radical peripheries    

30–35
Martin Fritz
Zajedništvo interesa: Festival regija
Communities of interests: the Festival of regions 

36–47
Nataša Ivančević
Osamnaest godina promocije mladih hrvatskih umjetnika u gradovima mediteranskog bazena
Eighteen years of promoting young Croatian artists in the towns of the mediterranean basin

48–53
Davorka Perić
Momjan, Visura aperta 2000. – 2007.
Momjan, Visura aperta 2000 – 2007

54–63
Branko Franceschi
Biennale kvadrilaterale: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Hrvatska
Biennial of quadrilateral: Museum of modern and contemporary art, Rijeka, Croatia

64–67
Giuliana Carbi
Decentrirane strelice
Arrows off centre

68–75
Emma Rose
Re-enchantment and reclamation: Nove percepcije zaljeva Morecambe kroz ples, film i zvuk
Re-enchantment and reclamation: new perceptions of Morecambe bay through dance, film and sound

76–86
Anne Isopp
Europska mreža sačinjena od arhitekata i za arhitekte
A european network made by architects for architects

RECENZIJE

89
Iva Prosoli
O hrvatskoj fotografiji   

90–91
Žarko Paić
Simbolička konstrukcija vizualnoga svijeta     

92–94
Sonja Briski Uzelac
O gledanju, viđenju i znanju      

94–95
Leila Topić
Vitaminski koktel K15


Cijena: 15 kn
/ 1,99 €

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić