Časopis / Journal

88-2011

IMPERATIV SUDJELOVANJA / THE PARTICIPATORY IMPERATIVE

Svrha je ovog izdanja jačanjem novog-starog zanimanja medijatora/ice umjetnosti ojačati poziciju umjetnosti, što ne znači drugo do ojačati ljudske resurse potencijalno aktivne na tom polju.

SADRŽAJ

UREDNICE BROJA / ISSUE EDITORS: Katharina Jedermann, Kristina Leko

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA / EXECUTIVE EDITOR: Irena Gessner

SURADNICA / ASSISTANT: Jasmina Vukas

AUTORI / AUTHORS: Katharina Jedermann, Kristina Leko, Alexander Henschel, Gordana Košćec, Jelena Bračun, Konstantin Adamopoulos, Claudia Hummel, Susanne Bosch, Nada Beroš, Rädle&Jeremić, Kolektiv Radikalnog Obrazovanja / Radical Education Collective, Ured Trafo.K / Büro trafo.K, Marija Mojca Pungerčar, Eck_Ik, Marijan Crtalić, Ana Bilankov, Kontraakcija, Urbanfestival, Sonja Vuk, Vesna Milić, Nicole Hewitt, Martin Krenn

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


Prilozi objavljeni u ovom broju časopisa bili su predstavljeni na istoimenom međunarodnom simpoziju, koji je kao projekt Goethe-Institut Kroatien održan u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu od 13. do 15. svibnja 2010., a koncepcijski su ga osmislile Katharina Jedermann i Kristina Leko. / Contributions published in this issue were presented at the international symposium on art mediation, a project by Goethe-Institut Kroatien which took place at the Museum of Contemporary Art Zagreb (MSU Zagreb) from 13th – 15th May 2010. The programme concept was developed by Katharina Jedermann and Kristina Leko.


„Svrha je ovog izdanja jačanjem novog-starog zanimanja medijatora/ice umjetnosti ojačati poziciju umjetnosti, što ne znači drugo do ojačati ljudske resurse potencijalno aktivne na tom polju. U umjetničkoj medijaciji aktivne su osobe raznih profila te se stoga obraćamo umjetnicama/ima, povjesničarima/kama umjetnosti, teoretičarima, pedagozima, kulturnim producentima i drugim zainteresiranima. Pokušajmo suvremeno promisliti medijaciju umjetnosti, njeno promicanje i posredovanje u muzejskom i u raznim nemuzejskim kontekstima, u školi, u otvorenom i javnom prostoru, kao i različite načine prisutnosti (suvremene) umjetnosti u svakodnevnom životu što raznolikijih subjekata i socijalnih skupina.

(…)

Nastojeći prilagoditi temu hrvatskim, tj. regionalnim potrebama, postavile smo ju relativno široko, te se na simpoziju, kao i u ovome broju, isprepliću različiti diskursi o umjetnosti i medijaciji umjetnosti, kulturno-prosvjetnom radu (kulturelle Bildung), i umjetničkoj pedagogiji, kulturnome radu (Kulturarbeit) i participacijskim umjetničkim projektima, o umjetnosti u javnome prostoru, itd.“

Kristina Leko i Katharina Jedermann (iz uvodnika)

SADRŽAJ / CONTENTS

5
Juliane Stegner
Uvodnik
Foreward

6–21
Katharina Jedermann, Kristina Leko
Imperativ sudjelovanja. Medijacija umjetnosti, umjetnost medijacije
The Participatory Imperative. Art Mediation, the Mediation of Art

22–33
Alexander Henschel
Što podrazumijeva „posredovanje umjetnosti“? Pokušaj prevođenja
The Term ‘Mediation’ in the Context of Art. An Attempt at Translation

34–43
Gordana Košćec, Jelena Bračun
Marginalizacija vizualne kulture i umjetnosti u obrazovnom procesu
Marginalizing Visual Culture and Art in the Process of Education

44–55
Konstantin Adamopoulos
Renesansa umjetnosti
The Renaissance of Art

56–65
Claudia Hummel
Što znači „izmudrovati“?
What does aushecken—hatching ideas—mean?

66–77
Susanne Bosch
Razmišljanja o mogućnosti podučavanja participacijske umjetnosti u javnom prostoru
Is it Possible to Teach Participatory Public Art? Setting the Scene

78–89
Nada Beroš
Imperativ oduzimanja nula
The Imperative of Subtracting Zeroes

90–99
Katharina Jedermann
Visoko umjetničko obrazovanje: umjetnost u kontekstu – između izopćenja i priznanja
Art School: Art in Context – Between Marginalisation and Recognition

VIZUALNI PRILOZI

Birobeograd 24

Kolektiv radikalnog obrazovanja 29

Ured trafo.k 38

Marija Mojca Pungerčar 40

Eck_ik Büro 48

Marijan Crtalić 52

Ana Bilankov 63

Kontraakcija 70

Urbanfestival 74

Sonja Vuk 84

Muzej savremene umetnosti, Beograd 85

Nicole Hewitt 95

Martin Krenn 100

102–105
Prijevodi vizualnih priloga


106-111
Biografije
Biographies


Cijena: 15 kn
/ 1,99 €

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić