Časopis / Journal

9-1969SADRŽAJ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Božidar Gagro

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Žarko Domljan, Eugen Franković, Tonko Maroević, Igor Zidić

AUTORI / AUTHORS: Mladenka Šolman, Ješa Denegri, Ljerka Mifka, Zdenko Rus, Grgo Gamulin, Žarko Domljan, Ivo Maroević, Božidar Gagro, Zvonko Maković, Tonko Maroević, Duško Kečkemet, Marcel Gorenc

GRAFIČKA OPREMA / DESIGN: Mihajlo Arsovski

SADRŽAJ / CONTENTS

SUSRETI I SITUACIJE

3–16
Mladenka Šolman
Novije slikarstvo Krste Hegedušića

17–24
Ješa Denegri
Jedan prilog tumačenju slikarstva Julija Knifera

25–32
Ljerka Mifka
Prostorna određenost meandra Julija Knifera     

33–45
Zdenko Rus
Slikarstvo Ferdinanda Kulmera      

46–58
Grgo Gamulin
Šest desetljeća slikarstva Zlatka Šulentića

59–71
Žarko Domljan
Arhitekt Vladimir Turina 1913.–1968.

72–80
Ivo Maroević
Arhitektura Ive Zemljaka    

PRIJEVOD

81–83
Božidar Gagro
Argan: Kritika kao teorija vrijednosti

Giulio Carlo Argan
Projekt i sudbina

MUZEJI I GALERIJE

111–116
Grgo Gamulin
Zaboravljena galerija

KRONIKA

117–118
Mladenka Šolman
Slavko Šohaj. Moderna galerija JAZU Zagreb 27. 12. 1968. – 17. 1. 1969.

119–120
Zvonko Maković
Izložba Živka Đaka. Galerija Studentskog centra Zagreb 16. – 30. 12.1968.

120–122
Zvonko Maković
Izložba pokret i svjetlo Aleksandra Srneca. Galerija savremene umjetnosti Zagreb 10. 1. – 2. 2. 1969.

123–124
Zvonko Maković
Izložba Kolomana Novaka. Galerija Studentskog centra Zagreb 21. 1. – 8. 2. 1969.

124–126
Tonko Maroević
Izložba Ljerke Šibenik. Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 10. 12. 1968. – 5. 1. 1969.

126–128
Ješa Denegri
Jedno zapažanje u povodu mehano-crteža Zorana Radovića. Galerija Doma omladine Beograd, 8. – 23. 1. 1969.

129–130
Duško Kečkemet
Vinko Bavčević. Salon Matice hrvatske, 12. 2. – 12. 3. 1969.

ZAPIS

131–145
Marcel Gorenc
Zapisi o slikaru Račiću         

146–151
Grgo Gamulin
Skulptura na otvorenom    


Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić