[Scroll down for english]

Opseg tema koje nas zanimaju vrlo je širok – prije svega aktualne debate o sastavnicama digitalne povijesti umjetnosti te međunarodne platforme uključene u procese izgradnje njezine infrastrukturne podrške, također i epistemološke relacije između digitalne i „tradicionalne“ povijesti umjetnosti. Ova tema obuhvaća i rasprave o svim ostalim, teorijskim, tehnološkim i društvenim implikacijama artikulacije digitalne povijesti umjetnosti u novu znanstvenu (akademsku) paradigmu.

Okvir temata definiran je tekstovima pozivnih autora Ljiljane Kolešnik, Nikole Bojića, Petra Preloga, Željke Tonković, Ivane Meštrov i Tamare Bjažić Klarin.


Uredništvo poziva zainteresirane autore da do 1. lipnja 2016. godine pošalju sažetke prijedloga tekstova komplementarnih zadanoj temi, a koji će prema odluci uredništva časopisa biti potencijalno objavljeni u broju. Posebno su dobrodošli prikazi tekućih projekata te kritički osvrti na rezultate već objavljenih istraživanja unutar ovoga područja.


Rok za predaju sažetka: 1. lipnja 2016. godine
Rok za prihvaćanje prijedloga: 10. lipnja 2016. godine
Rok za predaju cjelovitog priloga: 1. rujna 2016. godine


Sažetke molimo šaljite na e-mail adresu uredništva: zivot-umjetnosti@ipu.hr.

***

The winter edition of Život umjetnosti magazine no. 99 (2016) is going to be dedicated to digital art history. This is a new, transdisciplinary filed of research in which art history intertwines with social and natural sciences, while new interdisciplinary knowledge on visual arts and culture phenomena is being generated with the assistance of ICT tools.

The scope of topics which we find interesting is very broad – primarily those related to the current debate on the aspects of digital art history and international platforms engaged in the process of building its infrastructural support, as well as epistemological relations between digital and “traditional” art history. This topic also includes all the other inquiries into theoretical, technological and social implications of articulating digital art history into a new scientific (academic) paradigm.

The framework of this issue has been defined in accordance with our guest contributors: Ljiljana Kolešnik, Nikola Bojić, Petar Prelog, Željka Tonković, Ivana Meštrov and Tamara Bjažić Klarin.


The editorial board invites all potential contributors to submit their abstracts on the given topic until June 1, 2016. The submissions will be reviewed by the editorial board and potentially published in their final form. We particularly welcome contributions connected to the ongoing projects and the critical reviews of already published research within this field.

Deadline for abstracts submission: June 1, 2016.
Deadline for acceptance of proposals: June 10, 2016.
Deadline for final contributions: September 1, 2016.


Please send your proposals to e-mail of editorial board: zivot-umjetnosti@ipu.hr