Znanstvenostručni skup Postmedijske i izvaninstitucionalne umjetničke prakse od 60-ih godina nadalje svojevrsna je međunarodna platforma znanja, koja se održava u suradnji Akademije likovnih umjetnosti i Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba. U dijalogu i kroz suradnju stručnjaka koji djeluju u raznim institucijama i/ili izvan njih (znanstveni instituti, visoko obrazovanje, umjetničke akademije, muzejska i galerijska djelatnost, NGO, nezavisni kustosi i istraživači, umjetnici, kritičari) istražit će se značajne postmedijske umjetničke pojave koje su obilježile posljednjih pedesetak godina na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe.

Nakana projekta je istražiti utjecaj institucija na umjetničke fenomene u prvim poslijeratnim desetljećima, te njihovu uvjetovanost političkim i društvenim okolnostima. Izvaninstitucionalne nezavisne umjetničke prakse (samoinicirani projekti, performansi, akcije umjetnika, događanja u privatnim prostorima) razmotrit će se izvan uobičajene modernističke (redukcionističke) logike, a osobit interes poklanja se medijima čiji identiteti nisu fiksirani u vremenu, već su podložni promjenama značenja i tumačenja.

Period postojanja Berlinskog zida, koji je podignut 1961. i srušen 1989., označava važnu dionicu hladnoratovskog perioda u podijeljenoj Europi. U odnosu na to razdoblje namjerava se razmotriti na koji su način umjetničke prakse nastajale i trajale iza tzv. željezne zavjese, koje su im specifičnosti i zajednička mjesta koja dijele s eksperimentalnim umjetničkim praksama Zapada. Razmotrit će se postojeći kontakti između umjetnika i teoretičara Istoka i Zapada.

Namjera ovog skupa je omogućiti mladim generacijama da inovativno djeluju u području jezika sposobnog za stvaranje novih pojmova, te novih oblika komunikacije. Znanstvenostručni skup u potpunosti je posvećen važnoj europskoj kulturnoj dimenziji; uz istodobno očuvanje posebnosti različitih sredina, izlaganjima i panel-diskusijama želi se pridonijeti promociji zajedničkog umjetničkog, kulturalnog i inovativno-stvaralačkog okvira. Na taj način zalažemo se za novu publiku (uz naglasak na edukaciji mlađih generacija) kojoj se sadržaji prenose na inovativan i stimulativan način kroz niz radionica i izravnih susreta s akterima umjetničke scene.