10:45 – 11:00
Sanja Horvatinčić
Zbog čega temat o digitalnoj povijesti umjetnosti?

11:00 – 11:30
Ljiljana Kolešnik
Digitalna humanistika – pro et contra
Predavanje na temu metodološke konfiguracije tog, novoga istraživačkoga polja i njegova odnosa prema analognim istraživačkim praksama humanističkih znanosti. Uz to, bit će govora i problemima financiranja i evaluacije znanstvenih rezultata digitalne humanistike, njihovoj rodnoj stratifikciji i mogući smjerovima razvoja.

11:30 – 12:00
Tamara Bjažić Klarin
CIAM networking – Međunarodni kongres moderne arhitekture i hrvatski arhitekti 1950-ih godina
Predavanje će kroz vizualizaciju podataka predstaviti rekonstrukciju osobnih mreža Drage Iblera i Radovana Nikšića, dvaju glavnih hrvatskih arhitekata aktivnih unutar CIAM-a (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) 1950-ih godina, uoči posljednjeg, Desetog kongresa održanog u Dubrovniku 1956. te rasapa organizacije u Otterlou 1959.


Temat recentnog broja časopisa Život umjetnosti rezultat je interdisciplinarnog istraživačkog projekta „ARTNET – Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja“, koji se uz podršku Hrvatske zaklade za znanost provodi Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu. Više o projektu: http://www.art-net-hrzz.org/


Više informacija i online izdanje potražite na stranicama časopisa zivotumjetnosti.ipu.hr.


Kontakt: zivot-umjetnosti@ipu.hr