Uredništvo poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih radova za časopis Život umjetnosti (106-2020). // The editorial board invites all interested authors to submit scientific papers for publishing in the journal Život umjetnosti (106-2020).


Uredništvo poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih radova za časopis Život umjetnosti (106-2020).

Rok za predaju dovršenih tekstova je 31. siječnja 2020. godine. Više informacija o profilu i standardima časopisa potražite na stranici https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/.

Napomena: uredništvo kontinuirano zaprima znanstvene radove, tj. neovisno o pojedinačnim pozivima i tematskim brojevima.

***

The editorial board invites all interested authors to submit scientific papers for publishing in the journal Život umjetnosti (106-2020). Deadline for submission of complete texts is January 31, 2020. For more information on the journal profile and standard please visit https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/#eng.

Note: The editorial board continuously receives the papers i.e. regardless the actual CFP or thematic issues.