[Scroll down for english]

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da smo u travnju ove godine dovršili digitalizaciju svih starih brojeva časopisa Život umjetnosti ‒ od br. 1 (1966.) do br. 61/62 (1999.). Riječ je o ukupno (novih) 1084 članka 325 jedinstvenih autora, koji su od sada dostupni u online izdanju časopisa na stranici: zivotumjetnosti.ipu.hr.

Procesu digitalizacije, koji je odlukom uredništva proveden u Institutu za povijest umjetnosti od svibnja 2015. godine, prethodila je revizija bibliografskih popisa (cjelovita kazala autora i članaka), koji su dostupni na stranicama časopisa. Postupak optičkog računalnog prepoznavanja teksta i slike, kao i reviziju kazala članaka i autora izvršila je Marija Borovičkić, a uređivanje digitalne arhive časopisa i objavu članaka Irena Šimić.

Ovim projektom osigurali smo javnu dostupnost (open access) sadržaja objavljenog u časopisu proteklih 50 godina. U tom se periodu ova periodična publikacija profilirala u značajnu platformu, mrežu autora i suradnika, koji su svojim stručnim i znanstvenim autorskim prilozima obilježili i oblikovali značajne osobnosti, fenomene i događaje u polju vizualne kulture, arhitekture, umjetnosti i likovne kritike druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj.

***

We are pleased to inform you that in April 2016 the digitization of all the old issues of Život umjetnosti magazine – from no. 1 (1966) to no. 61/62 (1999) – was completed. This comes to a total of 1084 articles and 325 authors, which can now be accessed via the online edition of the magazine at: zivotumjetnosti.ipu.hr.

The digitization process, initiated by the Editorial board at the Institute of Art History in May 2015, was preceded by a thorough revision of the bibliography (compiling a complete index of authors and articles), now available at the magazine’s webpage.

The process of the optical character and image recognition, as well as the revision of the index list, was conducted by Marija Borovičkić, while Irena Šimić handled the editing and publishing of the magazine’s digital archive.

With this project, we have provided open access to all the content published in the magazine over the last 50 years. During that time, this periodical has come to serve the role of an important networking platform for authors and contributors who have, with their expert and scientific contributions, marked and articulated the importance of certain individuals, phenomena and events in the field of visual culture, architecture, art and art criticism during the second half of the 20th century Croatia.

And now, please seat yourself comfortably and READ ŽU online!