Časopis / Journal

1-1966SADRŽAJ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Božidar Gagro

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Eugen Franković, Igor Zidić

AUTORI / AUTHORS: Milan Prelog, Božidar Gagro, Igor Zidić, Grgo Gamulin, Igor Zidić, Petar Šegedin, Matko Meštrović, Eugen Franković, Zdenko Rus, Ješa Denegri,Tonko Maroević

GRAFIČKA OPREMA / DESIGN: Juraj Dobrović, Eugen Feller

NASLOVNICA / COVER: Ivan Kožarić, Stablo, 1960.

SADRŽAJ / CONTENTS

SREDINA I UMJETNOST

4–14
Milan Prelog
Problem valorizacije u historiji umjetnosti naše zemlje 

15–25
Božidar Gagro
Periferna struktura: od Karasa do Exata  

26–37
Igor Zidić
Naš prostor u umjetnosti   

38–53
Grgo Gamulin
Prostori u regijama  

PORTRET

54–65
Igor Zidić
Ivan Kožarić    

GRADOVI I PROSTORI

66–71
Petar Šegedin
Stare gravire naših gradova             

OBLIKOVANJE

72–77
Matko Meštrović
Što od umjetnosti traži život?          

KRITIKA

78–82
Eugen Franković
Uz Novu tendenciju 3          

KRONIKA

83–85
Božidar Gagro
Srpsko slikarstvo XIX. vijeka. Moderna galerija JAZU, Zagreb, 1. 10. – 1. 11. 1965. 

84
Božidar Gagro
Kosta Angeli Radovani. Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 26. 11. – 26. 12. 1965. 

86–87
Božidar Gagro
Edo Murtić. Moderna galerija, Zagreb, 8. 12. 1966. – 5. 1. 1966. 

88
Zdenko Rus
Julije Knifer. Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 11. 1. – 25. 1. 1966. 

88–91
Ješa Denegri
Nova figuracija beogradskog kruga. Beogradska likovna kronika, januar–februar 1966. / Galerija Kulturnog centra Beograda

91
Ješa Denegri
Ksenija Kantoci. Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 19. 2. – 10. 3. 1966. 

KNJIGE

92–93
Zdenko Rus
Anri Fosijon: Život oblika. Kultura, Beograd, 1964.

93–94
Zdenko Rus
Konrad Fidler: O prosuđivanju dela likovne umetnosti. Kultura, Beograd, 1965. 

94–95
Tonko Maroević
Kruno Prijatelj: Slikar Blaž Jurjev. Društvo historičara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1965.


Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb

 

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović