Časopis / Journal

33/34-1982

OSAMDESETE GODINE

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Željka Čorak

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Marcel Bačić, Željka Čorak, Žarko Domljan, Eugen Franković, Zvonko Maković, Tonko Maroević, Mladenka Šolman

AUTORI / AUTHORS: Zvonko Maković, Tonko Maroević, Andrej Medved  , Ješa DenegrI, Achille Bonito Oliva, Loredana Parmesani, Flavio Caroli, Massimo Carboni, Barbara Rose, Marcelin Plevnet, Marcel Bačić, Eugen Franković, Vlastimir Kusik, Želimir Koščević, Guido Quien, Ive Šimat Banov, Petar Selem, Marijan Špoljar, Rudolf Arnheim

LIKOVNI I TEHNIČKI UREDNIK / ART AND TECHNICAL EDITOR: Marcel Bačić

Impresum

SADRŽAJ / CONTENTS

OSAMDESETE GODINE

6–19
Zvonko Maković
Nova slika, hrvatsko slikarstvo osamdesetih godina      

20–29
Tonko Maroević
Jedan za sve: noviji radovi Borisa Bućana u kontekstu likovnih tendencija osamdesetih godina    

30–45
Andrej Medved
Vince, Vlasta, Nove slike slovenskog slikarstva   

46–56
Ješa Denegri
Pojave umjetnosti početka osamdesetih godina, podaci o talijanskim prilikama

57–59
Achille Bonito Oliva
Manirizam i neomanirizam

60–62
Loredana Parmesani
Estetika i njezina postmoderna scena       

63–67
Flavio Caroli
Prije potopa

68–95
Massimo Carboni
Umjetnost / povijest umjetnosti: navodi i ponovna ispisivanja

96–110
Barbara Rose
Američko slikarstvo osamdesetih godina, kritička interpretacija         

111–113
Marcelin Pleynet
Slikarstvo danas       

114–119
Ješa Denegri
Baroques 81. ARC – Muzej moderne umjetnosti grada Pariza, listopad–studeni 1981. 

OGLED

120–126
Marcel Bačić
Original (potpourri) 

UMJESTO NEKROLOGA

127–137
Tonko Maroević
Krleža prema Meštroviću

AKTUALNO

138–141
Eugen Franković
Viktor Kovačić, stambena zgrada u Mihanovićevoj 20 u Zagrebu        

KRITIKA

143–144
Vlastimir Kusik
Vilko Gecan, crteži i grafika. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1981.

145–146
Vlastimir Kusik
Vladimir Bečić, Akvareli. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1982.

147–148
Vlastimir Kusik
Lik – figura u novijem hrvatskom slikarstvu. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1982.

149–150
Vlastimir Kusik
Leo Junek, Akvareli. Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1982.

150
Marcel Bačić
Leo Junek, Akvareli. Galerija 11, Zagreb, 1981./82.

151–152
Ješa Denegri
Đuro Seder. Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 1981.

153–155
Želimir Koščević
Akcije Tomislava Gotovca   

156–157
Guido Quien
Peruško Bogdanić. Studio Galerije Forum, Zagreb, 1981.

157–158
Ive Šimat Banov
Vatroslav Kuliš. Studio Galerije Forum

159–160
Ive Šimat Banov
Eugen Kokot. Galerija Galženica

161
Ive Šimat Banov
Josip Pavlović. Galerija Josip Račić

162
Vlastimir Kusik
Neša ParipoviĆ. Galerija Zodijak Osijek

163–164
Vlastimir Kusik
Ivan Dorogi. Galerija Zodijak Osijek

165–166
Vlastimir Kusik
Ivan Faktor. Studentski centar, Centar mladih Osijek, 1981.

167–168
Petar Selem
Zvonimir Mihanović. Galerija Schira Zagreb, 1981./82.

169–170
Zvonko Maković
Edita Schubert. Galerija Nova, Zagreb, 1982.

171–172
Zvonko Maković
Duba Sambolec. Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 1982.

173–174
Tonko Maroević
Umjetnost u Friulima i Jufijskoj krajini 1900–1950. Trst 1982.

175–176
Marijan Špoljar
Madžarska avangarda, osmorica i aktivisti. Osijek–Beograd–Zagreb 1982.

177–178
Tonko Maroević
Budimpešta 1890–1919., „Duša i oblici“. Venecija 1982.

179–180
Tonko Maroević
Miro, Milano, 1981.

PRIJEVOD      

182–199
Rudolf Arnheim
Entropija i umjetnost, ogled o neredu i redu


Rasprodano. / Sold out.

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić