Časopis / Journal

74/75-2005

FOTOGRAFIJA TAMO, TADA. OVDJE, SADA / PHOTOGRAPHY THERE, THEN. HERE, NOW

Ovaj broj je u cijelosti posvećen fotografiji ‒ mediju osobite komunikacijske razine koji „kaptira“ i gledatelje i svoje interpretatore. Uz priloge o pojedinim umjetnicima ‒ fotografima, problemske interpretacije određenih pojava i razdoblja, recenzije izdanja o fotografiji i prijevod teoretskog teksta, u broju su sažeti osnovni podaci o arhivima i zbirkama fotografije u Hrvatskoj.

SADRŽAJ

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Petar Prelog, Ivana Mance, Maroje Mrduljaš, Branko Franceschi

AUTORI / AUTHORS: Sandra Križić Roban, Silva Kalčić, Iva Radmila Janković, Antun Maračić, Marina Viculin, Reinhard Braun, Ana Kršinić-Lozica, Helena Srakočić-Kovač, Želimir Koščević, Marija Tonković, Antun Travirka, Toma Bačić, Ivana Mance, Vesna Čučić, Nataša Ivančević, Karmen Travirka Marčina, Monika Faber , Josipa Lulić, Maroje Mrduljaš, Leo Vidmar

VISUALNI KONCEPT / VISUAL CONCEPT: Igor Kuduz

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: Mario Aničić, Jele Dominis


Život umjetnosti 74/75 je u cijelosti posvećen fotografiji – mediju osobite komunikacijske razine koji „kaptira“ i gledatelje i svoje interpretatore. Uz priloge o pojedinim umjetnicima – fotografima, problemske interpretacije određenih pojava i razdoblja, recenzije izdanja o fotografiji i prijevod teoretskog teksta, u broju su sažeti osnovni podaci o arhivima i zbirkama fotografije u Hrvatskoj.

SADRŽAJ / CONTENTS

4
Sandra Križić Roban
Tamo, tada… ovdje, sada
There, then… here, now

6–23
Silva Kalčić
Pitka protežnost
Potable extensity

24–43
Iva R. Janković
Odgovornost za sliku svijeta – razgovor s Kristinom Leko
Responsibility for our worldview – interview with Kristina Leko

44–55
Antun Maračić
Mara Bratoš i Marko Ercegović, dvoje mladih dubrovačkih fotografa
Mara Bratoš i Marko Ercegović, two young photographers from Dubrovnik

56–71
Marina Viculin
Potjera
The pursuit

72–79
Reinhard Braun
Treba li nam novi dispozitiv?
Should we write a new dispositive?

 80–87
Ana Kršinić-Lozica
Fotografije prvog  „klika“
The photographs made by the first “click”

 88–95
Helena Srakočić-Kovač
Fotografske galerije – razgovor s Michaelom Hoppenom
Photographer’s  galleries – interview with Michael Hoppen

96–109
Želimir Koščević
Franjo Pommer / Ivan Kukuljević Sakcinski, 1856.
Franjo Pommer / Ivan Kukuljević Sakcinski, 1856

 110–123
Marija Tonković
Pretpovijest reportažne fotografije u Hrvatskoj
The prehistory of feature photography in Croatia

124–133
Antun Travirka
Međunarodni Trijenale fotografije Čovjek i more u Zadru
International photography Triennal Man and the sea, Zadar 

RECENZIJE

135–137
Toma Bačić
Pet monografija Hrvatskog fotosaveza

138–139
Silva Kalčić
Od enigme sjećanja k fotografijskoj svijesti

140–141
Ivana Mance
Fotografska slika

142–143
Sandra Križić Roban
Istodobno prisutno i odsutno

ZBIRKE FOTOGRAFIJA I FOTOGRAFSKI ARHIVI U HRVATSKOJ

145–147
Vesna Čučić
Fotografije iz zbirke Državnog arhiva u Dubrovniku

148–152
Nataša Ivančević
Zbirke fotografija u riječkim muzejima

152–155
Karmen Travirka Marčina
Fotografske zbirke i prezentacija fotografije u Zadru

156–160
Josipa Lulić, Maroje Mrduljaš, Leo Vidmar
Zbirke fotografija u Zagrebu

PRIJEVOD

161–167
Monika Faber
O nestanku stvari iz fotografije 1991.


Cijena: 15 kn
/ 1,99 €

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić