Časopis / Journal

7/8-1968

APSTRAKCIJA

SADRŽAJ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Božidar Gagro

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Žarko Domljan, Eugen Franković, Tonko Maroević, Igor Zidić

AUTORI / AUTHORS: Božidar Gagro, Ješa Denegri, Aleksander Bassin, Igor Zidić, Vasilij Kandinsky, Kazimir Maljević, Piet Mondrian, Harold Rosenberg, Georges Mathieu, Željka Čorak, Zvonimir Mrkonjić, Vladimir Marković, Grgo Gamulin, Irina Subotić, Zdenko Rus, Zvonko Maković, Duško Kečkemet, Vladimir Gvozdanović, Žarko Domljan, Sena Gvozdanović-Sekulić, Tonko Maroević, Ivo Babić

GRAFIČKA OPREMA / DESIGN: Mihajlo Arsovski

SADRŽAJ / CONTENTS

APSTRAKCIJA

5–16
Božidar Gagro
Sudbina apstrakcije 

17–35
Ješa Denegri
Oblici nefiguracije u suvremenom slikarstvu u Srbiji      

36–49
Aleksander Bassin
Tradicija i otkrivanje novog smisla

50–91
Igor Zidić
Apstrahiranje predmetnosti i oblici apstrakcije u hrvatskom slikarstvu 1951–1968, bilješke

PRIJEVOD

93–101
Vasilij Kandinsky
O problemu oblika  

102–120
Kazimir Maljević
Suprematizam kao nepredmetnost          

121–128
Piet Mondrian
Plastička i čista plastička umjetnost

129–132
Piet Mondrian
Odgovor časopisu: Cahiers d’art    

133–139
Harold Rosenberg
Američki slikari akcije         

140–144
Georges Mathieu
O rasapu oblika          

PORTRET

145–155
Željka Čorak
Nives Kavurić-Kurtović       

156–167
Zvonimir Mrkonjić
Skulptura Šime Vulasa        

ESEJ

168–179
Vladimir Marković
Crteži Otona Glihe 1964.–1968.        

MUZEJI I GALERIJE

180–187
Grgo Gamulin
Suvišna iluzija             

KRONIKA

188–189
Irina Subotić
Izložba Stojana Ćelića. Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, 3. – 27. 10. 1968.

190–192
Irina Subotić
Oktobarski salon 68. Ko je kriv za bezvrednost? 

193–196
Zdenko Rus
Prva međunarodna izložba originalnog crteža. Moderna galerija Rijeka 14. 6. – 31. 8. 1968.

197–198
Zdenko Rus
Ismar Mujezinović. Galerija Centar Zagreb, 22. 11. – 8. 12. 1968.

198–200
Zvonko Maković
Plastika Vjenceslava Richtera. Galerija suvremene umjetnosti Zagreb, 13. 9. – 6. 10. 1968.

200–201
Duško Kečkemet
Ante Kaštelančić. Salon Matice hrvatske Split, 27. 11. – 27. 12. 1968.

202–205
Vladimir Gvozdanović
Novija slovenska arhitektura

206–213
Božidar Gagro
34. biennale u Veneciji. 22. 6. – 20. 10. 1968.

213–219
Božidar Gagro
Dokumenta 4. Kassel 27. 6. – 6. 10. 1968.

220–221
Božidar Gagro
Egon Schiele 

222–224
Božidar Gagro
Josep M. Olbrich, Sezessionhaus, Beč       

ZAPIS

225–230
Žarko Domljan
Obljetnica Frane Kršinića, u povodu jubilarne izložbe skulptura u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, 13. – 30. 9. 1968.

231–234
Željka Čorak
Zapis o Rodinu. Uz izložbu Rodinovih crteža i skulptura u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu

235–239
Sena Gvozdanović-Sekulić
Šegvićeva škola na Visu        

KNJIGE I IDEJE

241
Tonko Maroević
Kršinić. Predgovor: Petar Šegedin, izbor iz djela i prilozi: Žarko Domljan, izdanje: Grafički zavod Hrvatske Zagreb, 1968.

241–242
Ivo Babić
Jerko Marasović, Tomislav Marasović: Dioklecijanova palača. Zagreb 1968.

242–244
Ivo Babić
Vera Kružić-Uchytil: Vlaho Bukovac. Matica hrvatska Zagreb, 1968.

244–245
Zdenko Rus
Nikolaj Hartman: Estetika. Kultura, Beograd, 1968.

246–248
Zdenko Rus
Moris Merlo-Ponti: Oko i duh. Vuk Karadžić, Beograd, 1968.


Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić