Časopis / Journal

82-2008

FRESH

Današnje “tranzicijsko stanje” i velika građevinska ekspanzija u Hrvatskoj stvorile su nove odnose i mogućnosti, ali i prostor za razmišljanje – kojim putem treba nastaviti? Namjera nam je predstaviti ključna desetljeća 20. stoljeća kroz interpretaciju pojedinih opusa hrvatskih arhitekata koji su, svaki na svoj osoban način, doprinijeli promjenama.

SADRŽAJ

UREDNICE BROJA / ISSUE EDITORS: Ivana Haničar Buljan i Hela Vukadin Doronjga

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Petar Prelog, Ivana Mance, Maroje Mrduljaš

AUTORI / AUTHORS: Ivana Haničar Buljan , Hela Vukadin Doronjga, Marina Bagarić, Tamara Bjažić Klarin, Vladimir Mattioni, Vladimir Turina, Renata Margaretić Urlić, Sandra Križić Roban, Ivan Rupnik, Hans Ibelings, Iva Körbler, Ivana Haničar Buljan, Maroje Mrduljaš, Ana Vukadin, Alan Kostrenčić, Aleksandar Mijatović

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio

(…) Današnje “tranzicijsko stanje” i velika građevinska ekspanzija u Hrvatskoj stvorile su nove odnose i mogućnosti, ali i prostor za razmišljanje – kojim putem treba nastaviti? Kritičko preispitivanje postojećeg kao i potreba stvaranja novih, kvalitetnijih – humanijih – prostora, uz upotrebu suvremenih tehnoloških dostignuća, težnje su koje zaokupljaju arhitekte još od početka prošloga stoljeća. Namjera nam je predstaviti ključna desetljeća 20. stoljeća kroz interpretaciju pojedinih opusa hrvatskih arhitekata koji su, svaki na svoj osoban način, doprinijeli promjenama; zanimala su nas pojedina njihova teorijska razmišljanja i arhitektonsko-urbanistička rješenja, uvjetovana i nastala u određenim društveno-političkim kontekstima, a sve to radi stvaranja podloge za jasnije sagledavanje i promišljanje suvremene arhitekture. (…)

Ivana Haničar Buljan i Hela Vukadin Doronjga (iz uvodnika)

SADRŽAJ / CONTENTS

4-7
Ivana Haničar Buljan, Hela Vukadin Doronjga
Fresh (uvodnik)

10–21
Marina Bagarić
Ignjat Fischer – arhitektura na visokoj frekvenciji
Ignjat Fischer – Architecture at high frequency

22–31
Tamara Bjažić Klarin
Inicijacija novog građenja – od nepopularne novotarije do „izvoznog“ proizvoda
Initiation of the New  Building – From Unpopular Novelty to “Export” Industry

32–38
Vladimir Mattioni
Eventualno
Perhaps

39–51
Vladimir Turina
Eventualno!?… Ka cilju
Perhaps!?…Towards the Goal

52–65
Renata Margaretić Urlić
Arhitektonski nestašluci u enformelističkom društvu ‒ razgovor s Andrijom Mutnjakovićem
Architectural Frolicsinan Enformel Society ‒ Interview with Andrija Mutnjaković

66–81
Sandra Križić Roban
Reafirmacija grada
Reasserting the City

82–101
Ivan Rupnik
Eksperimentalne metode – oblikovanje novih praksi
Experimental Methods – the Formation of new Practices

102–107
Hans Ibelings
Hrvatska arhitektura ovdje i sada
Croatian Architecture Here and Now

108–117
Iva Körbler
Ići dalje, ne vraćati se u prošlost – razgovor s Nigelom Whiteleyem
Keep Going and Don’t Turn Back – An Interview with Nigel Whiteley

 118-133
Ivana Haničar Buljan
Projekt arhitekture – razgovori s Krunoslavom Ivanišinom i Luizimom Kabashijem
The Project of Architecture – Interviews with Krunoslav Ivanišin and Luizim Kabashi

RECENZIJE

134–136
Maroje Mrduljaš
Druga arhitektura

136–137
Ana Vukadin
Zrcalo društvene zbilje

138–139
Alan Kostrenčić
Europska arhitektura „… za početnike“

139–141
Aleksandar Mijatović
Grad kao osporavanje antropologije, antropologija kao osporavanje grada, ili kako teoriju osjetiti na vlastitoj koži


Cijena: 15 kn
/ 1,99 €

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić