Časopis / Journal

83-2008

IZD(AV)ANJE REVOLUCIJE / ISSUE-ING THE REVOLUTION

Ovaj broj nastoji kroz različite perspektive upozoriti na prakse i modele djelovanja koji – u vrijeme ujednačenog poretka neoliberalnog kapitalizma u kojemu izostaju opipljivi narativi velikih revolucija i homogeni identiteti protiv kojih bi se revolucije dizale – nastoje umjetnika i javnog intelektualca pozicionirati kao političkog subjekta te preispitati na koji način se u takvoj konstelaciji mijenjaju načini pozicioniranja i zadobivanja vidljivosti umjetnika i javnog intelektualca?

SADRŽAJ

UREDNICE BROJA / ISSUE EDITORS: Ivana Bago i Antonia Majača

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

AUTORI / AUTHORS: Jens Kastner, Waler Seidl, Marco Scotini, Maroje Mrduljaš i Srećko Horvat, Jelena Vesić i Dušan Grlja, Sezgin Boynik, Artur Zmijewski, Ivana Bago i Antonia Majača, Maja i Reuben Fowkes, Hedvig Turai.

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


Novi broj časopisa Život umjetnosti 83 ima za svoje polazište četrdesetu godišnjicu 1968., koja u kolektivnoj svijesti, svakom novom obljetnicom postaje sve mitologiziranija rastući kao povijesni i društveni fenomen i općenito konotirajući otpor etabliranim građanskim institucijama i sistemima vrijednosti (škole, države, obitelji, crkvi itd.).

S druge strane, 1968. evocira izmitologizirani i „iznostalgizirani“ iskonski raj Mogućnosti: mogućnosti akcije, promjene, revolucije, participacije, slobode i revolta, u suprotnosti sa sadašnjim vremenom, često promatranim kao vremenom političke pasivnosti, obilježenim lamentacijama o kraju povijesti, vremenu postpolitike, kraju utopije i kraju mogućnosti.

Je li vrijeme bunta i otpora zaista iza nas ili je riječ o još jednoj ideološkoj stupici koja, osim što obeshrabruje svaku pomisao na transformativni potencijal akcije, ignorira i ironizira stvarne revolucije i izraze otpora i građanskog neposluha koje se događaju oko nas?

Život umjetnosti 83 nastoji kroz različite perspektive (glasove umjetnika, kustosa, povjesničara, teoretičara i aktivista) upozoriti na prakse i modele djelovanja koji – u vrijeme ujednačenog poretka neoliberalnog kapitalizma u kojemu izostaju opipljivi narativi velikih revolucija i homogeni identiteti protiv kojih bi se revolucije dizale – nastoje umjetnika i javnog intelektualca pozicionirati kao političkog subjekta te preispitati na koji način se u takvoj konstelaciji mijenjaju načini pozicioniranja i zadobivanja vidljivosti umjetnika i javnog intelektualca?

Ivana Bago i Antonia Majača (iz uvodnika)

SADRŽAJ / CONTENTS

4–7
Ivana Bago, Antonia Majača
Izd(av)anje revolucije
Issue-ing the revolution                   

10–23
Jens Kastner
Umjetnička propozicija i umjetnička šaka, likovna umjetnost oko godine 1968.
Art proposition and the artist’s fist, visual arts around 1968

24–35
Walter Seidl
Ponovno prisvajanje spola kao sastavnog dijela suvremene povijesti (umjetnosti)
Re-appropriating gender as a constituent of contemporary (art) history

36–43
Marco Scotini
Druga ’68 s drugačijim oružjem
Another ’68 with other weapons

44–65
Maroje Mrduljaš, Srećko Horvat
Politika prostora
Politics of space

66–79
Prelom kolektiv (Jelena Vesić i Dušan Grlja)
Istraživačke bilješke: slučaj Studentskog kulturnog centra – Beograd 1970-ih godina
Research notes: the case of Student’s cultural centre – Belgrade in the 1970s

80–91
Sezgin Boynik
Neki prilozi za bolje razumijevanje i uživanje u filmu Plastični Isus Lazara Stojanovića
Contributions to a better apprehension and appreciation of Plastic Jesus by Lazar Stojanović

92–109
Artur Zmijewski
Primijenjena socijalna umjetnost
Applied social arts

110–141
Ivana Bago, Antonia Majača
Pljuni istini u oči (a zatim brzo zatvori oči pred istinom)
Spit in the eye of truth (then quickly close your eyes before it)

RECENZIJE

142
Maja i Reuben Fowkes
Ekskluzivni svijet umjetničke moći

143
Hedvig Turai
Revolucijo – volim te


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović