Časopis / Journal

86-2010

SURAĐUJ ILI/I SNOSI POSLJEDICE / COLLABORATE OR/AND BEAR THE CONSEQUENCES

Platforme, kolektivi i suradnički projekti u posljednjih su dvadesetak godina jedna od formi hibridnog autorstva, koje se više niti ne osvrće na slabašnu sjenu umjetničkog genija. Višestruko autorstvo više se ne izdvaja kao provokacija upućena fetišizaciji umjetničkog objekta i ega.

SADRŽAJ

UREDNICA BROJA / ISSUE EDITOR:  Jasna Jakšić

SURADNICI UREDNICE BROJA / ISSUE EDITOR ASSOCIATES:  Tina Gverović, Siniša Ilić

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / EDITOR-IN-CHIEF: Sandra Križić Roban

IZVRŠNA UREDNICA / EXECUTIVE EDITOR: Irena Gessner

AUTORI / AUTHORS: Åbäke, Ben Cain, Jasmina Čubrilo, Vanessa Desclaux, Jasna Jakšić, Lala Raščić, Sandra Križić Roban, Tina Gverović, Siniša Ilić, Maja Josifović, Ivan Marković, Önder Özengi, Dimitrije Tadić, Dea Vidović

DIZAJN I PRIJELOM / DESIGN AND LAYOUT: bilić_müller studio


Platforme, kolektivi i suradnički projekti u posljednjih su dvadesetak godina jedna od formi hibridnog autorstva, koje se više niti ne osvrće na slabašnu sjenu umjetničkog genija. Višestruko autorstvo više se ne izdvaja kao provokacija upućena fetišizaciji umjetničkog objekta i ega. Naprotiv, ono se kao gotovo i poželjna forma pojavljuje unutar samog obrazovnog sustava, primjerice u obliku završnih izložbenih projekata ili u formi projektnog prijedloga. Imperativ suradnje gotovo da je interni pokazatelj kvalitete, a ponekad i kontrolni mehanizam.

Zajednički rad nije samo ispunjavanje zahtjeva za suradnjom ili opredmećenjem prvotne komunikacije unutar umjetničkog procesa (među umjetnicima ili umjetnicima i kustosima) – on je vjerojatno i sumnja i znatiželja.

Zajednički rad iz nekoliko vidova predstavljaju četiri umjetnička priloga priređena namjenski za ovaj broj (Josifović/Tadić, Ǻbäke/Cain, Desclaux/Marković, Gverović/Ilić).

Ispovijest iz prve ruke umjetnice Lale Raščić o ambicioznom suradničkom projektu, slijedi osvrt o suradničkim platformama i taktičkim praksama u kontekstu zagrebačke nezavisne umjetničke scene u eseju Dee Vidović, dok se suradničko-participativnim Muzejom prekinutih veza bavi tekst Sandre Križić Roban. Intervju s kustosicom Karlom Jasso dotiče se suradničkih praksi u kustoskom radu, dok Önder Özengi najavljuje dugoočekivani postav Muzeja nevinosti (muzeološkog nastavka istoimenog romana Orhana Pamuka).

Jasna Jakšić (iz uvodnika)

SADRŽAJ / CONTENTS

4–9
Jasna Jakšić
‘Surađuj ili/i snosi posljedice’ – Umjetničke prakse i zajedničko djelovanje
‘Collaborate or/and Bear the Consequences’ – Artistic Practices and Working Together

12–21
Jasna Jakšić
Zajednički rad
Working Together

22–35
Dea Vidović
Taktičke prakse u pristupima lokalnim kulturnim politikama u Zagrebu
Tactical Practices in Approaching Local Cultural Policies in Zagreb

36–47
Lala Raščić
Inidualne utopije
Individual Utopias

48–51
Sandra Križić Roban
Muzej na ruinama intimnog
A Museum Built on the Ruins of Intimacy

UMJETNIČKI PRILOZI / ARTISTIC CONTRIBUTION

53–72
Åbäke / Ben Cain

73–90
Tina Gverović / Siniša Ilić
Neusporeosti. Nastajanje sumnjivog stanja
The Uncomparables. Forming a Suspicious State

91–108
Vanessa Desclaux / Ivan Marković
Scenarij za mucajuću izložbu
Script for a Stuttering Exhibition

109–125
Maja Josifović / Dimitrije Tadić
Jasmina Čubrilo
Utopijske sklonosti
Utopian tendencies

126–129
Jasna Jakšić
Iz kustoske perspektive: razgovor s Karlom Jasso
From the curatorial perspective: interview with Karla Jasso

130–133
Önder Özengi
Muzej nevinosti u Istanbulu

134–139
Biografije / Biographies


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Zivot umjetnosti, 109-2021
Časopis / Journal

109-2021

AUTORI / AUTHORS: Stella Fatović-Ferenčić, Hrvoje Gržina, Ivana Gržina, Leonida Kovač, Sandra Križić Roban, Ivana Kronja, Glorija Lizde, Lana Lovrenčić, Dijana Metlić, Nika Petković, Tihana Rubić, Ana Šeparović, Daniel Zec

Zivot umjetnosti, 108-2021, naslovnica / cover
Časopis / Journal

108-2021

AUTORI / AUTHORS: Frano Dulibić, Petja Grafenauer, Milena Jokanović, Sandra Križić Roban, Margarita Kuleva, Anastasia Masalova, Željka Miklošević, Andrej Mirčev, Luka Skansi, Goran Sunajko, Žarka Vujić