Uredništvo poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih radova za časopis Život umjetnosti (102-2018). Rok za predaju dovršenih tekstova je 1. ožujka 2018. godine. Više informacija o profilu i standardima časopisa potražite na stranici https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/.

***

The editorial board invites all interested authors to submit scientific papers for publishing in the journal Život umjetnosti (102-2018). Deadline for submission of complete texts is March 1, 2018. For more information on the journal profile and standard please visit https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/#eng.