Prezentacije i diskusija bit će usmjereni prema metodološkoj konfiguraciji digitalne povijesti umjetnosti kao novoga istraživačkoga polja i njegova odnosa prema analognim istraživačkim praksama humanističkih znanosti. Uz to, bit će govora i o problemima financiranja i evaluacije znanstvenih rezultata digitalne humanistike, njihovoj rodnoj stratifikciji i mogućim smjerovima razvoja.


11:00 ‒ 11:40
Nikola Bojić
Otvaranje prostora za razgovor o novim znanstvenim paradigmama

11:40 ‒ 12:20
Dalibor Prančević
Digitalna humanistika i digitalna povijest umjetnosti

12:20 ‒ 13:00
Ljiljana Kolešnik
Rekonstrukcija socijalne mreže Novih tendencija ili o korisnosti primjene metoda kvantitativne analize u povijest umjetnosti


Temat recentnog broja časopisa Život umjetnosti 99/2016. rezultat je interdisciplinarnog istraživačkog projekta „ARTNET – Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja“, koji se uz podršku Hrvatske zaklade za znanost provodi Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu. Više o projektu: http://www.art-net-hrzz.org/


Više informacija i online izdanje potražite na stranici zivotumjetnosti.ipu.hr.


Kontakt: zivot-umjetnosti@ipu.hr