Časopis / Journal

5-1967

URBANIZAM NA JADRANU

SADRŽAJ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Božidar Gagro

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Eugen Franković, Igor Zidić

AUTORI / AUTHORS: Milan Prelog, Antoaneta Pasinović, Žarko Domljan, Eugen Franković, Marija Planić-Lončarić, Radovan Ivančević, Grgo Gamulin, Igor Zidić, Zvonimir Mrkonjić, Božidar Gagro, Pierre Francastel, Željka Čorak, Tonko Maroević, Ješa Denegri, Boris Vižintin, Igor Fisković, Vladimir Gvozdanović, Zdenko Rus

GRAFIČKA OPREMA / DESIGN: Mihajlo Arsovski

SADRŽAJ / CONTENTS

URBANIZAM NA JADRANU

3–17
Milan Prelog
Jadranska obala: Prostor i vrijeme

18–28
Antoaneta Pasinović
Prostorni krug Jadrana       

29–41
Žarko Domljan
Programske i metodološke pretpostavke u prostornoj koncepciji jadranskog područja

42–57
Eugen Franković
Urbanizam na Jadranu danas         

58–60
Marija Planić-Lončarić
Uništena i uništavana mala naselja

61–68
Radovan Ivančević
„Staro“ i „novo“ u arhitekturi i urbanizmu         

69–76
Grgo Gamulin
Umjetničko oblikovanje gradova ili problem „gradskog pejzaža“      

PORTRET

77–89
Igor Zidić
Slikar Ante Kaštelančić       

ESEJ

90–96
Zvonimir Mrkonjić
Druga svjetlost Đure Sedera          

PREVEDENI ESEJ

97–102
Božidar Gagro
Pojmovi i gledišta Pierrea Francastela      

103–119
Pierre Francastel
Značenje i oličavanje           

KRONIKA

120–121
Željka Čorak
Grafike Ante Kuduza. Galerija Studentskog centra Zagreb, 13. – 28. 3. 1967.

122–124
Željka Čorak
Aleksandar Srnec. Galerija Studentskog centra Zagreb, 28. 4. – 9. 5. 1967.

124–125
Tonko Maroević
Ornamentograf. Galerija Studentskog centra Zagreb, 6. –9. 4. 1967.

126–127
Ješa Denegri
Frano Šimunović. Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd 10. – 28. 2.1967.

128–129
Ješa Denegri
Radomir Reljić. Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, 10. –31. 3. 1967.

129–131
Ješa Denegri
Mladen Srbinović. Galerija Doma JNA

132–138
Božidar Gagro
Treći trijenale likovnih umjetnosti. Beograd, 6. 7. – 15. 9. 1967.

138–145
Ješa Denegri
Jedna teza o situaciji skulpture povodom trećeg trijenala        

146–148
Boris Vižintin
Cesta umjetnosti      

148–150
Tonko Maroević
Paolo Veneziano i njegov krug. Strossmayerova galerija JAZU Zagreb, listopad–prosinac 1967.

151–153
Željka Čorak
Venecijanski vedutisti 18. stoljeća 

MUZEJI I GALERIJE

154–157
Grgo Gamulin
Likovna umjetnost u turističkoj urbanizaciji

ZAPIS 

157–163
Igor Fisković
Juraj Dalmatinac i njegov krug      

KNJIGE I IDEJE

163–166
Vladimir Gvozdanović
Horatio Greenough / Forma i funkcija       

166–167
Vladimir Gvozdanović
Đorde Petrović: Teoretičari proporcija. Vuk Karadžić, Beograd, 1967.

167–170
Antoaneta Pasinović
Bruno Zevi: Kako gledati arhitekturu. KMA dokumentacija savremene arhitekture Beograd, 1966.

170–171
Zdenko Rus
Šarl Lalo: Osnovi estetike. Kultura, Beograd, 1966.


Izdavač: Matica hrvatska, Zagreb

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović