Uredništvo poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih radova za časopis Život umjetnosti (108-2021). // The editorial board invites all interested authors to submit scientific papers for publishing in the journal Život umjetnosti (108-2021).

Uredništvo poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih radova za časopis Život umjetnosti (108-2021).

Rok za predaju radova je 1. travnja 2021. godine. Prihvaćaju se prilozi na hrvatskome ili engleskome jeziku. Upute za autore te više informacija o profilu i standardima časopisa potražite na mrežnim stranicama časopisa https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/

Dodatna pitanja i informacije: zivot-umjetnosti@ipu.hr.

***

The editorial board invites all interested authors to submit scientific papers for publishing in the journal Život umjetnosti (108–2021).

The deadline for submitting the paper is 1 April 2021. We accept contributions in Croatian and English language. More information about and guidelines for authors are to be found on the magazine’s website: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/#eng

Further questions and information: zivot-umjetnosti@ipu.hr.