Uredništvo poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih i stručnih radova za časopis Život umjetnosti (109-2021). // The editorial board invites all interested authors to submit scientific and/or scholarly papers for publishing in the journal Život umjetnosti (109-2021).

Uredništvo poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih i/ili stručnih radova za časopis Život umjetnosti (109-2021). Tematski broj časopisa posvećen je raznovrsnim vidovima fotografije, uz naglasak na značenje i znanje koje ovaj medij prenosi i potiče, te na kritičku revalorizaciju razvoja i uloge koju fotografija ostvaruje u društvu. U obzir dolaze prilozi koji na inovativan način interpretiraju fotografsku percepciju u svim područjima i razdobljima ljudskih djelatnosti, njezin društveni angažman i sposobnost iniciranja dijaloga s onim već postojećim, pronađenim i istraženim. Tematski broj časopisa dio je aktivnosti koje se provode u sklopu projekta Ekspozicija – Teme i aspekti hrvatske fotografije od 19. stoljeća do danas, uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost (IP-2019-04-1772). Urednice tematskog broja su Sandra Križić Roban i Ana Šverko.

Rok za predaju finalnih radova je 1. rujna 2021. godine. Naknadne prijave neće se razmatrati. Prihvaćaju se prilozi na hrvatskome ili engleskome jeziku. Upute za autore te više informacija o profilu i standardima časopisa potražite na mrežnim stranicama časopisa https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/

Dodatna pitanja i informacije: zivot-umjetnosti@ipu.hr / skrizic@ipu.hr.

***

The editorial board invites all interested authors to submit scientific and/or scholarly papers for publishing in the journal Život umjetnosti (109–2021). The thematic issue of the journal is dedicated to various aspects of photography, with an emphasis on the meaning and knowledge that this medium transmits and encourages, and on the critical revaluation of the development and role that photography plays in society. Contributions that interpret photographic perception in an innovative way in all areas of human activity and periods, its social engagement and the ability to initiate a dialogue with what is already existing, found and visited, come into consideration. Thematic issue of the journal is part of the activities within the project Ekspozicija – Themes and Aspects of Croatian Photography from the 19th Century until Today, funded by the Croatian Science Foundation (IP-2019-04-1772). Guest editors of the thematic issue are Sandra Križić Roban and Ana Šverko.

The deadline for submitting the paper is 1 September 2021. Applications received after the closing date will not be considered. We accept contributions in Croatian and English language. More information about and guidelines for authors are to be found on the magazine’s website: https://zivotumjetnosti.ipu.hr/onama/#eng

Further questions and information at zivot-umjetnosti@ipu.hr and skrizic@ipu.hr.