Časopis / Journal

50-1991

LOKALNO, REGIONALNO, NACIONALNO MJERILO U UMJETNOSTI / ARHITEKTURA, GRAD

SADRŽAJ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK / EDITOR-IN-CHIEF: Zvonko Maković

UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD: Marcel Bačić, Zvonko Maković, Darja Radović, Feđa Vukić

SAVJET / ISSUE COUNCIL: Željka Čorak, Eugen Franković, Tonko Maroević, Milan Pelc, Mladenka Šolman

AUTORI / AUTHORS: Snješka Knežević, Milan Prelog, Ješa Denegri, Zlatko Jurić, Želimir Koščević, Tonko Maroević, Dejan Ećimović, Fedor Kritovac, Marijan Susovski, Nenad Roban, Darja Radović, Feđa Vukić, Krešimir Purgar, Nada Beroš, Hugh Cumming, Charles Jencks, Nada Beroš, Sandra Križić Roban, Radovan Ivančević, Vanja Babić, Damir Grubić

LIKOVNI I TEHNIČKI UREDNIK / ART AND TECHNICAL EDITOR: Marcel Bačić

SADRŽAJ / CONTENTS

LOKALNO, REGIONALNO, NACIONALNO MJERILO U UMJETNOSTI

6
Snješka Knežević
Četiri zapisa

7–9
Milan Prelog
Otkrića puka

10–13
Milan Prelog
Pohvala putova

14–16
Milan Prelog
Izvori i Ijudi

17–19
Milan Prelog
Stare dubrovačke svečanosti

20–27
Ješa Denegri
Druga linija kao izraz duha mjesta

28–35
Zlatko Jurić
Centralni tlocrt u srednjoevropskom kontekstu

36–41
Želimir Koščević
Slučaj Balestrieri

42–47
Tonko Maroević
Persona /Artis pars in partibus perifericis/

ARHITEKTURA, GRAD

49–54
Zlatko Jurić
Slučaj Ferimport

55–57
Dejan Ećimović
Soba sa pogledom

58–65
Fedor Kritovac
Fragmenti urbanih identifikacija

PORTRETI

67–75
Marijan Susovski
Sergije Glumac. U povodu donacije djela Sergeja Glumca Kabinetu grafike, Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci i Muzeju suvremne umjetnosti

76–79
Nenad Roban
Max Bill

80–83
Darja Radović
Boris Podrecca – Protiv „esperanto grimasa“ u arhitekturi

84–89
Feđa Vukić
Wolfe in fabula

90–92
Krešimir Purgar
Julije Knifer

DOSSIER JENCKS

94–95
Nada Beroš
Geometrijski um Charlesa Jencksa

96–98
Hugh Cumming
Razgovor s Charlesom Jencksom 

99–105
Charles Jencks
Postavangarda

KRONIKA

107–108
Nada Beroš
Hrvatska umjetnost u osamdesetim godinama

109–110
Nada Beroš
Razgovor sa Zdenkom Rusom. Artikulacija enklava osamdesetih

110–112
Ješa Denegri
Novo slovensko slikarstvo sedamdesetih godina. Izložba Podoba in snov, Moderna galerija, Ljubljana, veljača–ožujak 1991.

113–114
Sandra Križić Roban
26. Zagrebački salon – arhitekture i urbanizma

115
Radovan Ivančević
Stošićeve skulpture (ili dvoboj drveta i metala)

116–117
Vanja Babić
Uz izložbu „Europska remek-djela iz Rumunjske“

118–119
Sandra Križić Roban
Dubravka Rakoci i Edita Schubert

120–121
Sandra Križić Roban
Znakovi u protjecanju

122–123
Damir Grubić
Peruško Bogdanić – klasika osamdesetih


Cijena: 15 kn

NARUČITE ONLINE

Naziv

Adresa

Grad

OIB

Email

Napomena

ZA DALJNJE ČITANJE
Život umjetnosti, 107-2020, cover, naslovnica
Časopis / Journal

107-2020

STANOVANJE I KRIZA / HOUSING UNDER CRISIS >>>> Pozivajući se na dvadesetostoljetnu „tradiciju” društvenog i političkog aktivizma arhitekata usmjerenog na gradnju kvalitetnijega životnog prostora, namjera tematskog broja naslovljenog Kriza i stanovanje bila je potaknuti na „pretresanje” kako današnjeg trenutka u kojem živimo „novo normalno” tako i zaboravljenih znanja i praksi stanovanja, koje su i danas relevantne.

Časopis / Journal

106-2020

AUTORI / AUTHORS: Katarina Andjelkovic, Branko Franceschi, Valentina Gulin Zrnić, Ana Marija Habjan, Sonja Jankov, Hannah Kiefer, Sandra Križić Roban, Jasenka Roje, Sanela Nikolić, Predrag Pavić, Sanja Potkonjak, Maja Stanković, Nevena Škrbić Alempijević, Igor Vučak, Višnja Vukašinović